تهران پاک و تمیز (عکس)

مجموعه : مجله خبری
تهران پاک و تمیز (عکس)
بارش های اخیر و بادی که وزیدن گرفته است ، هوای تهران را صاف و آسمانش را آبی کرده است. اتفاقی که کمتر در پایتخت رخ می دهد. هواشناسی پیش بینی کرده است که به زودی آلاینده ها ، این آبی آسمانی را از بین خواهند برد.

هوا به حدی تمیز است که حتی سایه ابرها بر روی کوه های برفی دیده می شود

تهران پاک و تمیز (عکس)
 
 
منبع : عصر ایران