توان بخشی افرادی دچار كمردردهای مزمن

مجموعه : پزشکی و سلامت
توان بخشی افرادی دچار كمردردهای مزمن

تعداد كمی از افرادی كه دچار كمردردهای مزمن هستند دارای علایم شدیدی بوده و متأسفانه شدیداً ناتوان میگردند.

 

دلایل مختلفی برای این امر وجود دارد كه شامل نه تنها وارد آمدن انواع صدمات به ستون فقرات است، بلكه اثراتی است كه بر روی ریشه اعصاب ایجاد می شود.

توان بخشی افرادی دچار كمردردهای مزمن

ممكن است تغییرات دیگری هم در خود دستگاه عصبی مركزی ایجاد شود و تمام این مشكلات نیز اغلب با پیدایش اضطراب و افسردگی تشدید می یابند.

 

متاسفانه درمان این نوع كمردرده بسیار مشكل میباشد.

توان بخشی افرادی دچار كمردردهای مزمن

افراد دچار این وضعیت، اغلب نیاز به ارزیابی دقیق و دلسوزانه دارند.

 

این ارزیابی ها نه تنها شامل بررسی مشكل فیزیكی و بدنی آنها میباشد بلكه نحوه واكنش روحی بیمار را نیز باید در نظر داشت.

توان بخشی افرادی دچار كمردردهای مزمن

سپس، مرحله بعدی عبارتست از طراحی یك برنامه توان بخشی كه فقط مخصوص آن بیمار می باشد.

 

هدف از اجرای این برنامه، نه تنها بازگرداندن عملكرد فیزیكی بیمار می باشد بلكه باید به او كمك نمود تا از نظر روحی هم با این مشكل كنار بیاید.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز