توقیف ۳ روزه خودروی رانندگان روزه خوار

مجموعه : مجله خبری

توقیف ۳ روزه خودروی رانندگان روزه خوار

به گفته رئیس پلیس مركز فرماندهی ترافیك راهنمایی و رانندگی تهران با شهروندانی كه به صورت علنی روزه خواری كنند برخورد شده و خودروی آنها مدت ۳ روز توقیف و به پاركینگ منتقل می شود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سعید اسماعیلی تاكید كرد: رانندگان حق ندارند با هنجارشكنی شرایط دیگر روزه داران را زیر پا بگذارند و پلیس با این موضوع برخورد قاطع می كند.

خبرگزاری ایلنا