تولد نوزادی عجیب با 2 صورت و چهره + عکس

تولد نوزادی عجیب با 2 صورت و چهره + عکس
به گزارش تکناز  نوزادی بادو چهره در یک بیمارستان محلی در پاکستان بدنیا آمد. در سال 2008 نیز یک کودک با دوچهره به دنیا آمد و این دومین کودکی است که با دو صورت به دنیا آمده است.