تبلیغات

تومور ترسناک در صورت دختر 5 ساله (عکس)

تومور ترسناک در صورت دختر 5 ساله (عکس)

عکس های ناراحت کننده از تومور بدخیم دختر 5 ساله

 

دختری که از بدو تولد یک تومور در صورت خود داشت با مشکل بزرگ شدن این تومور مواجه شده است.

 

نگویت ویتنامی ۵ سال دارد. او از بچگی با یک تومور پیشرونده به دنیا آمد ، توموری که روز به روز بزرگ تر شده و رشد می کرد. این تومور کم کم از یک سمت صورت به سمت دیگر هم در حال پیشروی بود ، تا جایی که دید کودک ، دندانهای او ، موهای روی سر او را تحت تأثیر قرار داده بود. مادر او با دیدن این وضعیت واینکه وضع مالی خوبی هم نداشت تصمیم به انتشار عکس او و تقاضای کمک در فضای مجازی کرد.

 

در نتیجه این کودک توسط یک زن خیر و مؤسسه ی خیریه ی او و به کمک دستان یک پزشک به زندگی عادی برگشت. روند بهبود این کودک با سرعت خوبی در حال گذر است.

تومور ترسناک در صورت دختر 5 ساله (عکس)

تومور در صورت دختر

تومور ترسناک در صورت دختر 5 ساله (عکس)

تومور زشت در صورت دختر

تومور ترسناک در صورت دختر 5 ساله (عکس)

تومور ترسناک در صورت دختر

 

تبلیغات