تک عکس زیبا از نماز خواندن خسرو حیدری

تک عکس زیبا از نماز خواندن خسرو حیدری
همیشه یاد خدا به دل ها آرامش می دهد در هرجا و هر مکانی به گزارش تکنازدر تصویر زیر خسرو حیدری که همواره یکی از خوب های تیمش در زمین فوتبال بوده است، را مشاهده می کنید که در رختکن استقلال مشغول راز و نیاز با خدا است.امیدوار هستیم عبادتش مورد قبول حق واقع شده باشد.
تک عکس زیبا از نماز خواندن خسرو حیدری