تیپ عجیب و جنجالی لیدی گاگا باز هم سوژه شد (عکس)

تیپ عجیب و جنجالی لیدی گاگا باز هم سوژه شد (عکس)
لیدی گاگا را که همه می شناسید ! تیپ های عجیب و غریبش همیشه باعث سوژه شدن توسط رسانه ها می شود. در جدیدترین سوژه ، او خود را به شکل یک خوک در آورده است .
 

تیپ عجیب و جنجالی لیدی گاگا باز هم سوژه شد (عکس)
 

تیپ عجیب و جنجالی لیدی گاگا باز هم سوژه شد (عکس)