ثروتمندترین خانواده های سلطنتی جهان

 هم اكنون شش نفر از ده عضو خانواده های سلطنتی ثروتمند جهان كه در فهرست مجله فوربس قرار گرفته اند از كشورهای خاورمیانه هستند.

شبكه خبر: مجله فوربس اعلام كرد: شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی ثروتمندترین فرد خاورمیانه است .
به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان ، رئیس امارات همچنین به عنوان دومین فرد خانواده های سلطنتی ثروتمند جهان پس از پادشاه تایلند قرار می گیرد.
ثروت پادشاه تایلند سی و پنج میلیارد دلار و ثروت رئیس امارات بیست و سه میلیارد دلار برآورد شده است .
هم اكنون شش نفر از ده عضو خانواده های سلطنتی ثروتمند جهان كه در فهرست مجله فوربس قرار گرفته اند از كشورهای خاورمیانه هستند.
پادشاه عربستان با بیست و یك میلیارد دلار ثروت در این فهرست در رده سوم قرار دارد و شیخ محمد بن راشد آل مكتوم امیر دبی با هجده میلیارد دلار در جایگاه پنجم قرار دارد.
شیخ حمدبن خلیفه آل ثانی امیر قطر با دو میلیارد دلار در رده هفتم و محمد ششم پادشاه مغرب با یك و نیم میلیارد دلار ثروت در رده هشتم جای گرفته اند.
سلطان قابوس عمان نیز با یك میلیارد و یكصد میلیون دلار ثروت در رده دهم جدول قرار دارد.
در این فهرست سلطان برنئی با بیست میلیارد دلار چهارمین ، شاهزاده هانس آدام دوم از لیختن اشتاین با پنج میلیارد دلار ، ششمین و شاهزاده آلبرت دوم از موناكو با یك میلیارد و چهار صد میلیون دلار نهمین ثروتمند در فهرست ثروتمندترین اعضای سلطنتی جهان هستند.