جابجایی اوباما و ترامپ در کاخ سفید (کارتون)

مجموعه : جامعه و سیاست
جابجایی اوباما و ترامپ در کاخ سفید (کارتون)

طرح کارتونی جالب در حاشیه جابجایی اوباما و ترامپ

 

طرح کارتونی بسیار جالب و متفاوت درباره خروج اوباما از کاخ سفید و ورود دونالد ترامپ به آن

 

سایت کگل در حاشیه جابجایی اوباما و ترامپ در کاخ سفید، این کارتون را منتشر کرد

جابجایی اوباما و ترامپ در کاخ سفید (کارتون)

کارتون جالب ترامپ

جابجایی اوباما و ترامپ در کاخ سفید (کارتون)

کاریکاتور ترامپ