جذام یکی از بیماریهای مسری

مجموعه : پزشکی و سلامت
جذام یکی از بیماریهای مسری

جذام یکی از بیماریهای مسری است که گاهی از پدر ومادر به کودکان آن ها واز بیماران، به همسایگان آنان انتقال می یابدوبا وضعیت نامطلوب مسکن و تغذیه نیز مرتبط است.آ« ابن سیناآ»

 

مقدمه

جذام «Leprosy»در طول تاریخ بیش از هر بیماری دیگری باعث وحشت وانزوای انسانها گردیده است.

جذام یکی از بیماریهای مسری

این بیماری که قدمت زیادی دارد، نوعی بیماری التهاب ى مزمن است که به وسیله مایکوباکتریوم لپرا ایجاد می شودوطیف بالینی آن وابسته به پاسخ ایمنی فرد میزبان می باشد.

جذام یکی از بیماریهای مسری

هرچندبیماری به عنوان یک بیماری مزمن باکتری پوست واعصاب محیطی مطرح است، ولی در نوع لپروماتوز باعث گرفتاری راه های‌ تنفسی فوقانی نیز می شود.

 

کارشناسان سازمان جهانی بهداشت مورد جذام را چنین تعریف کرده اند: یک مورد جذام، عبارت است ازشخص که دچار ضایعه های‌ هیپوپیگمانته «قرمز رنگ بدون حس»، درگیری اعصاب محیطی،از دست دادن حس و اسمیر پوستی مثبت از نظر باسیل های‌ اسید فاست، به صورت منفرد یا مجموعه ای از این تغییرات باشد.

جذام یکی از بیماریهای مسری

عامل اتیولوژی سبب شناختی

عامل بیماری،یک باکتریگرم منفی به نام مایکوباکتریوم لپرا میباشد.رشد این باکتری بسیار کند است، به طوری که در بافت نرم کف پای موش در طی 11 تا 13 روز تکثیر می یابد.

 

این باکتری اسید فاست میباشد.

 

دوره کمون نهفتگی

در محدوده 9 ماه تا 20 سال است

جذام یکی از بیماریهای مسری

سیر طبیعی

راه ورود عامل جذام به بدن، به طور دقیق مشخص نیست و دوره کمون آن بسیار طولانی است.

 

ابن سینا فرموده است: کسی که به تازگی مبتلا به جذام شده و اوایل بیماری را طی میکند، امید به معالجه اش بیشتر است.اما وقتی بیماری ریشه دوانید و وضعیت ثابتی پیداکرد ، اگر هم معالجه شود بسیار مشکل است.

جذام یکی از بیماریهای مسری

با درمان به موقع بیماری نتیجه بسیار مطلوب است.در بیمارانی که دچار ضایعه های‌ ناشی از بی حسی اندام ها هستند، در صورتی که اقدام های‌ درمانی نتیجه ندهد، دچار تغییر شکل اندام و استئومیلیت میشوند وگاهی قطع عضو، لازم میشود.همچنین ایریدیوسیکلیت، ممکن است منجر به کاهش بینایی یا کوری شود و کاتاراکت نیز به طور شایعی در نوع لپروماتوز ایجاد میشود.

جذام یکی از بیماریهای مسری

نکته دیگری که در رابطه با سیر طبیعی جذام مهم است این است که کسانی که از نزدیک بااین بیماران تماس داشته اند آزمون پوستی لپرومین با شیوع زیادی مثبت میشود ولنفوسیت های‌ تغییرشکل یافته ویژه مایکوباکتریوم لپرا و پادتن های‌ ویژه این باکتری حاکی ازآن است علیرغم شایع بودن عفونت، تنها تعداد کمی از افراد، دچار بیماری آشکار میشوند

جذام یکی از بیماریهای مسری

انشار جغرافیایی در جهان

بیشترین شیوع جذام مربوط به آسیا، آفریقا، تاحدودی آمریکای مرکزی وجنوبی و اقیانوسیه میباشد.

جذام یکی از بیماریهای مسری

3 کشور راس جذام بومی عبارتند از

هند، برزیل و اندونزی. این کشور ها حدود 85 درصد موارد تشخیص داده شده جذام را دارا می باشند.

جذام یکی از بیماریهای مسری

انتشار بیماری در ایران

مشخص شده است که خط سیر مناطق جذام خیز کشور، از خراسان شروع شده وپس از گذشتن از مازندران، گیلان، زنجان و آذربایجان، به کردستان و کرمانشاه، منتهی میگردد.

 

روند زمانی

جذام، روند زمانی خاصی ندارد وباتوجه به طولانی بودن دوره نهفتگی، باعث همه ی ي گیری یا طغیان نمی شود و حتی با صنعتی شدن بعضی از کشور هایی که این بیماری در آن بومی است، از میزان بروز آن کاسته شده است.

جذام یکی از بیماریهای مسری

تاثیر سن، جنس، شغل و موقعیت اجتماعی

بیماری در هرسنی ممکن است حادث گردد، اما بیشترین شیوع سنی آن در بزرگسالان جوان است.

جذام یکی از بیماریهای مسری

بطوری‌كه در مناطق بومی، بروز سنی بیماری در سنین 20 تا 35 سالگی، به اوج می رسد.

جذام یکی از بیماریهای مسری

در بعضی از نژاد ها بروز بیماری در مردان بیشتر از زنان است و نوع لپروماتوز بیماری در مردان، 2 برابر زنان عارض میگردد.

 

تاثیر فقر، در بروز آن به اثبات رسیده است.

جذام یکی از بیماریهای مسری

از نظر شغلی، اکثریت جذامیان ایران را کشاورزان تشکیل می دهند اما دربین بیماران جذامی، کارمند، مهندس، کارگر و… به چشم می خورد.شایان ذکر است چون حساسیت نژادی نسبت به جذام را نمیتوان از دیگر عوامل بیماری مجزا نمود، بنابراین اگر جذام در منطقه ای شایع تر است به علت دخالت عوامل زیست شناسی، اقتصادی واجتماعی است وارتباطی به منشا نژادی و قومی ندارد.

جذام یکی از بیماریهای مسری

تاثیر عوامل مساعد کننده بیماری

ازآنجا که با صنعتی شدن عده ای از کشور های‌ بومی جذام، از میزان بروز آن کاسته شده است وهم اکنون نیز بیشترین موارد آن در اقشار آسیب پذیر جامعه یافت می شود، باید فقر وبی خانمانی و تغذیه نامناسب رااز عوامل مساعدکننده ابتلا به این بیماری به حساب آورد.

جذام یکی از بیماریهای مسری

لازم به یادآوری است که حتی پژوهشگران قدیمی نیز به بعضی از این عوامل توجه داشته ومورد تاکید قرار داد ه اند، بطوری‌كه در دایرةالمعارف قانون علاوه بر تماس خانوادگی وانتقال داخل رحمی بیماری، به تاثیر دما و وضعیت نامطلوب تغذیه نیز به عنوان عوامل زمینه ساز بروز جذام اشاره شده است.

جذام یکی از بیماریهای مسری

مخزن بیماری

انسان تنها مخزن بیماری میباشد.همچنین میمون مانگابی «Mangabey»که نوعی میمون دنیای جدید است به طبیعی آلوده میشود.

جذام یکی از بیماریهای مسری

راه ورود بیماری

راه های انتقال بیماری عبارتنداز:

دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، پوست، از طریق رحم مادر به نوزاد، تماس با حیوان ها، حشرات و خاک محیط اطراف.

جذام یکی از بیماریهای مسری

چون دوره کمون طولانی است، راه اصلی ورود عامل بیماری جذام به بدن مشخص نمی باشد ولی محتمل ترین راه، دستگاه تنفسی می باشد

 

جذام تر یا همان لپروماتوز واگیردار میباشد.

جذام یکی از بیماریهای مسریبا توجه به این‌که این افراد در هر شبانه روز حدود 100 میلیون باسیل جذام را از طریق ترشحات بینی خود به محیط خارج دفع می کنند اما بیماری جذام به آسانی منتقل نمی شود وانتقال آن مستلزم تماس طولانی و چندین ساله با بیماران مبتلا به جذام میباشد. برهمین اساس انتقال آن به پرسنل بیمارستانی بسیار ناچیز میباشد.

جذام یکی از بیماریهای مسری

با توجه به این‌که عامل جذام در بدن پشه خاکی و ساس هایی که از بیماران درمان نشده تغذیه کرده اند یافت شده است، احتمال این‌که بیماری از طریق نیش حشرات منتقل شود وجود دارد، ولی هنوز به اثبات نرسیده است.

جذام یکی از بیماریهای مسری

لازم به ذکر است با توجه به شواهد ظاهری و آزمایشگاهی قابلیت انتقال بیماری در بیشتر موارد در عرض 3 ماه پس از مصرف مداوم و منظم داپسون «DDS» یا کلوفازیمین ودر عرض 3 روز پس از درمان با ریفامپین، از بین می رود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز