جذب زنان به حجاب در ترکیه ! + عکس

مجموعه : زنان
جذب زنان به حجاب در ترکیه ! + عکس
 

تک ناز به نقل از مهرخانه نوشت: Âlâ عنوان مجله جدید مد در ترکیه است که برای زنان محجبه تدبیر شده و شکاف موجود در بازار را پر کرده است. این نشریه در ژوئن سال گذشته تمامی قفسه ها را تصاحب نموده و مشخصه خیابان های اصلی ترکیه شد.
جذب زنان به حجاب در ترکیه ! + عکس
کارکنان این مجله همانند خوانندگانش، معتقدان سرسختی هستند که پوشیدن حجاب را سازگار با زنانگی می دانند.

منظره زنان مجبه دارای ژست های آرام قابل توجه در مجلات خوش نما و شیک، نمونه ای جدید در ترکیه است. اما نمایش آشکار تقوا، از زمان به قدرت رسیدن احزاب اسلام گرای محافظه کار AK در سال 2002، رواج بیشتری یافته است.

 
جذب زنان به حجاب در ترکیه ! + عکس

پس از کمتر از یکسال، آمار فروش Âlâ بسیار نزدیک به مجلات برجسته غربی از قبیل:’Elle’ و Cosmopolitan " شده است و در کشوری که حداقل 6 زن از 10 زن محجبه هستند، این مجله می تواند به یکی از راهنماهای سبک پوشش در این کشور تبدیل شود.