جشن عروسی زوجی در اعماق دریا ! (عکس)

جشن عروسی زوجی در اعماق دریا ! (عکس)
تک ناز : عروس و داماد تایلندی با پوشیدن لباس عروس و داماد و عینک مخصوص شنا و دستگاه تنفسی جشن عروسی خود را در میان ماهی ها و جانوران دریایی برگزار کردند.
 
جشن عروسی زوجی در اعماق دریا ! (عکس)
 
جشن عروسی زوجی در اعماق دریا ! (عکس)
 
جشن عروسی زوجی در اعماق دریا ! (عکس)
 
 
جشن عروسی زوجی در اعماق دریا ! (عکس)
 
 
جشن عروسی زوجی در اعماق دریا ! (عکس)