جشن ویژه برای آزار و اذیت دخترها با آب در اکراین !! ( عکس)

جشن ویژه برای آزار و اذیت دخترها با آب در اکراین !! ( عکس)
مردم در نقاط مختلف دنیا سنتها و جشنهای جالب و گاهی عجیب دارند که برخی از آنها با شوخی چند نفر با هم آغاز شده و کم کم به کل شهر و یک کشور تسری یافته است ، مانند آنچه در یکی از شهرهای کشور اوکراین برگزار شده و به "جشن آب" شهرت یافته است.
در این جشن که روز دوشنبه ی پس از عید پاک برگزار می‌شود، پسران جوان و نوجوان در نقاطی از شهر "لفیف" کمین می‌کنند و با عبور رهگذران و بالاخص دختران جوان و نوجوان ، با آب به آنها حمله می‌کنند!
این مراسم در چند شهر دیگر کشور اوکراین نیز در این روز برگزار می‌شود ، تاکنون شکایاتی در زمینه ی آزار و اذیت در هنگام برگزاری جشن و همچنین سرماخوردگی دخترانی که خیس شده اند به پلیس رسیده است، اما چون تعداد این موارد معدود بوده است ، پلیس با برگزارکنندگان این جشن برخورد نمی‌کند

جشن ویژه برای آزار و اذیت دخترها با آب در اکراین !! ( عکس)جشن ویژه برای آزار و اذیت دخترها با آب در اکراین !! ( عکس)جشن ویژه برای آزار و اذیت دخترها با آب در اکراین !! ( عکس)جشن ویژه برای آزار و اذیت دخترها با آب در اکراین !! ( عکس)جشن ویژه برای آزار و اذیت دخترها با آب در اکراین !! ( عکس)جشن ویژه برای آزار و اذیت دخترها با آب در اکراین !! ( عکس)جشن ویژه برای آزار و اذیت دخترها با آب در اکراین !! ( عکس)جشن ویژه برای آزار و اذیت دخترها با آب در اکراین !! ( عکس)