جمجمه های سر انسانی عجیب در مکزیک! (عکس)

جمجمه های سر انسانی عجیب در مکزیک! (عکس)

واقعا مرز بین خیال و واقعیت کجاست؟ آیا خیال منشأ واقعیت است یا به عکس، خیال از واقعیت سرچشمه میگیرد؟ به گزارش تکناز جمجمه ای کشف شده در گورستانی در مکزیک که انگار از یکی از شخصیت های سری فیلم های ریدلی اسکات به نام بیگانه الگوبرداری شده است.

 

 
جمجمه های سر انسانی عجیب در مکزیک! (عکس)
 
بنابر این گزارش، باستان شناسان احتمال می دهند این جمجمه متعلق به فردی باشد که دارای سری بدقواره بوده باشد که حداقل 1000 سال پیش می زیسته است. البته، شواهد جدید از تغییر شکل جمجمه در آن عصر خبر می دهد که در آن جمجمه ها از چند طرف با چوب محکم می بستند به نحوی که به تغییر شکل آنها منجر می شد.
 
جمجمه های سر انسانی عجیب در مکزیک! (عکس)

 
در این دوره، در این کشور، شکل منحصر به فرد جمجمه باعث افتراق طبقات مختلف اجتماعی می شده است.
 
جمجمه های سر انسانی عجیب در مکزیک! (عکس)