جمجمه پسربچه دو سر در بنگال (+ تصاویر)

جمجمه پسربچه دو سر در بنگال  (+ تصاویر)
 
در حال حاضر جمجمه ی این پسر بچه در موزه انسانهای عجیب تاریخ نگهداری میشود.
 
این پسر بچه در تاریخ 1783 در روستایی در بنگال بدنیا آمد. خانواده او قصد کشتن او را داشتند تا وقتی متوجه شدندکه میتوانند با چهره عجیب او صاحبثروت شوند. او در کودکی بر اثر مار گزیدگی جان خود را از دست داد و توسط پدر و مادرش در خارج از شهر دفن شد. در حال حاضر جمجمه او در موزه انسانهای عجیب تاریخ نگهداری میشود.

 جمجمه پسربچه دو سر در بنگال  (+ تصاویر)

 جمجمه پسربچه دو سر در بنگال  (+ تصاویر)

 جمجمه پسربچه دو سر در بنگال  (+ تصاویر)

 جمجمه پسربچه دو سر در بنگال  (+ تصاویر)