جملاتی آموزنده از نلسون ماندلا

جملاتی آموزنده از نلسون ماندلا


من باور دارم …

كه ما مسئول كارهایى هستیم كه انجام مى‌دهیم، صرفنظر از اینكه چه احساسى داشته باشیم.

من باور دارم …

كه دو نفر ممكن است دقیقاً به یك چیز نگاه كنند و دو چیز كاملاً متفاوت را ببینند.

من باور دارم …

كه زندگى ما ممكن است ظرف تنها چند ساعت توسط كسانى كه حتى آن‌ها را نمى‌شناسیم تغییر یابد.

من باور دارم …

كه دعوا و جر ` و بحث دو نفر با هم به معنى این كه آن‌ها همدیگر را دوست ندارند نیست.

و دعوا نكردن دو نفر با هم نیز به معنى این كه آن‌ها همدیگر را دوست دارند نمى‌باشد.

جملاتی آموزنده از نلسون ماندلا

من باور دارم …

كه هر چقدر دوستمان خوب و صمیمى باشد هر از گاهى باعث ناراحتى ما خواهد شد و ما باید بدین خاطر او را ببخشیم.

من باور دارم …

كه همیشه كافى نیست كه توسط دیگران بخشیده شویم، گاهى باید یاد بگیریم كه خودمان هم خودمان را ببخشیم.

من باور دارم …

كه اگر من نگرش و طرز فكرم را كنترل نكنم، او مرا تحت كنترل خود درخواهد آورد.


من باور دارم …

كه ما مى‌توانیم در یك لحظه كارى كنیم كه براى تمام عمر قلب ما را به درد آورد.

من باور دارم …

كه همیشه باید كسانى كه صمیمانه دوستشان دارم را با كلمات و عبارات زیبا و دوستانه ترك گویم زیرا ممكن است آخرین بارى باشد كه آن‌ها را مى‌بینم.

جملاتی آموزنده از نلسون ماندلا
من باور دارم …

كه گاهى كسانى كه انتظار داریم در مواقع پریشانى و درماندگى به ما ضربه بزنند، به كمك ما مى‌آیند و ما را نجات مى‌دهند.

من باور دارم …

كه دوستى واقعى به رشد خود ادامه خواهد داد حتى در دورترین فاصله‌ها. عشق واقعى نیز همین طور است.

من باور دارم …

كه گاهى هنگامى كه عصبانى هستم حق دارم كه عصبانى باشم ام `ا این به من این حق را نمى‌دهد كه ظالم و بیرحم باشم.

جملاتی آموزنده از نلسون ماندلا

من باور دارم …

كه صرفنظر از اینكه چقدر دلمان شكسته باشد دنیا به خاطر غم و غصه ما از حركت باز نخواهد ایستاد.

من باور دارم …

كه زمینه‌ها و شرایط خانوادگى و اجتماعى برآنچه كه هستم تاثیرگذار بوده‌اند اما من خودم مسئول آنچه كه خواهم شد هستم.

من باور دارم …

كه نباید خیلى براى كشف یك راز كند وكاو كنم، زیرا ممكن است براى همیشه زندگى مرا تغییر دهد.

من باور دارم …

كه گواهى‌نامه‌ها و تقدیرنامه‌هایى كه بر روى دیوار نصب شده‌اند براى ما احترام و منزلت به ارمغان نخواهند آورد.

من باور دارم …

شادترین مردم لزوماً كسى كه بهترین چیزها را دارد نیست،

بلكه كسى است كه از چیزهایى كه دارد بهترین استفاده را مى‌كند

من باور دارم …

كه زمان زیادى طول مى‌كشد تا من همان آدمی بشوم كه مى‌خواهم.

جملاتی آموزنده از نلسون ماندلا

من باور دارم …

كه قهرمان كسى است كه كارى كه باید انجام دهد را در زمانى كه باید انجام گیرد، انجام مى‌دهد، صرفنظر از پیامدهاى آن.

من باور دارم …

كه بلوغ بیشتر به انواع تجربیاتى كه داشته‌ایم و آنچه از آن‌ها آموخته‌ایم بستگى دارد تا به این كه چند بار جشن تولد گرفته‌ایم.

 جملاتی آموزنده از نلسون ماندلا