جملاتی زیبا از فیلم یک تکه نان سال 1385

جملاتی زیبا از فیلم یک تکه نان سال 1385
 
پیرمرد(رضا کیانیان):دلت گرفته ؟

سرباز(هومن سیدی): آره

پیرمرد(رضا کیانیان):دل همه میگیره,دل داشته باشی میگیره دیگه,اصــلــا دلــی کـه نــگـیـره کــه دل نـیـسـت..
یا رفیق من لا رفیق له.
میخوای یه راهی بهت یاد بدم دلت وا بشه ؟
مثل من چشمات و ببند …د ببند دیگه…چی میبنی ؟

سرباز: هیچ کس

پیرمرد:هیچ کس قشنگه دیگه … هیچ کس همه کسه ، همه کس هیچ کسه!

یـــک تـــکه نـــان 1385