جملات بسیار آموزنده و جذاب از بزرگان (15)

جملات بسیار آموزنده و جذاب از بزرگان (15)

 

اعتراف به گناه فضیلتی است که در هر کس یافت نمی شود

..ناپلئون بناپارت..

.

.

.

پیروزی متعلق به کسانی است که بیش از دیگران استقامت دارند

..ناپلئون بناپارت..

.

.

.

.

آن که از قضاوت می ترسد، از عدالت ترسیده است

تاگور

.

.

.

مردم با شخص ما دوست نیستند بلکه با سعادتمان دوست هستند .!

..ناپلئون بناپارت..

.

.

.

پیش از ازدواج چشمها را خوب باز کنید و بعد از آن کمی روی هم بگذاریدشان

..فرانکین..

.

.

.

ارزش انسان به اندازه حرف هایی هست که برای نگفتن دارد

..دکتر علی شریعتی..

.

.

.

دوستی مثل سیمان خیسه ، که هر قدر بمونی رفتنت سخت می شه ،

اگر هم بری جای پات برای همیشه باقی می مونه.

.

.

.

او را گرفتند به جرم چیدن یک شاخه گل زیرا دستانش بوی گل می داد،

وهیچ وقت فکر نکردند شاید گلی کاشته باشد.

.

.

.

تو می ری و من فقط نگاهت میکنم تعجب نکن که چرا گریه نمی کنم

بی تو یک عمر فرصت برای گریستن دارم ،

اما برای تماشای تو همین یک لحظه باقیست.

.

.

.

می دونی قشنگی راه رفتن زیر بارون چیه ؟اینه که هیچ کس نمی تونه اشکاتو ببینه!

.

.

.

ستاره ها وقتی میشکنن میشن شهاب اما دلی که میشکنه میشه یه سوال بی جواب . .

.

.

.

مرگ آن نیست که در قبر سیاه دفن شوم… مرگ آنست که از خاطر تو محو شوم

.

.

.

هنگامی که شادمانی یا اندوهتان بزرگتر شود ، دنیا کوچکتر می شود.

.. جبران خلیل جبران ..

.

.

.

سعادتمند کسی است که به مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند

..کریستوفر مارلو..

.

.

.

در خزان زندگی، آنچه را که روزها کاشته ای می دروی

..گرانزی..

.

.

.

انسان مانند رودخانه است ، هرچه عمیق تر باشد آرام تر و متواضع تر است.

..منتسکیو..

.

.

.

کسی شایسته آزادی است که هرروز بتواند به هوس های خود چیره شود

..گوته ..

.

.

.

از دست دادن امیدی پوچ و آرزوئی محال ، خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است .

..شکسپیر ..

.

.

.

اگر از انسان امید و خواب گرفته شود بدبخت ترین موجود روی زمین است .

.. کانت..

.

.

.

همواره تقوی را به کودکان خود توصیه کنید تنها تقوی عامل خوشبختی است نه پول

..بتهون..

.

.

.

انسان باید از هر حیث چه ظاهر و چه باطن زیبا و آراسته باشد

..چخوف ..

.

.

.

نایاب ترین چیزها صمیمیت و یگانگی است

.. بناپارت..