جملات جالب و خواندنی در مورد زندگی

جملات جالب و خواندنی در مورد زندگی

زیباترین جملات خاص و خواندنی در مورد زندگی بهتر و پرامید

 

زندگی زیباست
یک روز یک ساعت یک دقیقه
هرگز باز نمیگردد
پس لطفا از جنگ بپرهیز
از خشم دوری کن
عاشقانه حرف بزن

 

جملات جالب و خواندنی در مورد زندگی

جملات زیبا و خواندنی

 

برای کشف اقیانوس های جدید
باید شهامت ترک ساحلِ
آرام خود را داشته باشیم
این جهان
جهان “تغییر” است نه “تقدیر”!

 

جملات جالب و خواندنی در مورد زندگی

جمله خاص

 

بخش زیادی از زندگی صرف این میشود که دیگران 
درباره ی ما چه فکری میکنند.
سپس پي میبریم که شاید یکی از مهمترین بخش های
زندگی این است که به حرف
آدمها اهمیت ندهیم.

 

جملات جالب و خواندنی در مورد زندگی

جمله باحال

 

در  گرفتاری باید  اندیشه را به جنب و جوش در آورد نه اعصاب راخوشبخت کسی نیست که مشکلی نداره”خوشبخت ” کسی است که با “مشکلات” مشکلی نداره باید حوصله داشت، تحمل کرد تا موفق شد.

 

جملات جالب و خواندنی در مورد زندگی

جملات زیبا از بزرگان

 

اگر صخره و سنگ
در مسیر رودخانه زندگی نباشد
صدای آب هرگز
زیبا نخواهد شد . . .

 

جملات جالب و خواندنی در مورد زندگی

جملات زیبا و کوتاه

 

زندگی کوتاه است
نه غمش می‌ارزد
و نه شادی ماندن دارد …
بهترین راه برایت این است،
که بخندی و بخندی و بخندی،
به غمش …
به کَمش …
و به زیادیِ غمش …

 

جملات جالب و خواندنی در مورد زندگی

جملات زیبا در مورد زندگی

 

زمانی حرف بزن،
که ارزش حرفت بیشتر از سکوتت باشد،
و زمانی دوست انتخاب کن،
که ارزش دوستت بیش از تنهایی باشد

 

جملات جالب و خواندنی در مورد زندگی

جملات زیبا در مورد خدا

 

خدایا…
مهارت مراقبت از آنچہ بما داده اے
 را در قلبمان قرار ده ،
زیرا ما در از دست دادن داشتہ هایمان استاد شده ایم . .

 

جملات جالب و خواندنی در مورد زندگی

خواندنیهای دیدنی

 

آنقدر که
از دست دادن چیزی،
ما را افسرده می کند،
از داشتن همان چیز
احساس خوشبختی نمی کنیم…
و این ذات آدمیزاد است…!

 

جملات جالب و خواندنی در مورد زندگی

جملات زیبا و آموزنده

 

یادت باشد
مردمی که هرروز می‌بینى
و با آنها مراوده می‌کنی
همه انسان هستند بـا خصوصیات یک انسان ،
با نقاب‌هایی متفاوت ،
اما همگى جایزالخطا …!!

 

جملات جالب و خواندنی در مورد زندگی

جملات زیبا و خواندنی و دل نشین

 

گاهى
براى چشيدن خوشبختى واقعى
بايد به دنبال دلتان برويد
و اهميت ندهيد ديگران
ممكن است چه فـــكرى كنند

 

جملات جالب و خواندنی در مورد زندگی

جملات زیبا و کوتاه

 

یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب افسردگی می‌شود گوش کردن به یک ندای درونی است !
ندای درونی انتقادگر که همیشه از شما یک بازنده می‌سازد!

 

جملات جالب و خواندنی در مورد زندگی

جملات زیبا در مورد زندگی

 

گاهى
براى چشيدن خوشبختى واقعى
بايد به دنبال دلتان برويد
و اهميت ندهيد ديگران
ممكن است چه فـــكرى كنند

 

جملات جالب و خواندنی در مورد زندگی

جملات زیبا و آموزنده

 

وقتی بخاطر ترس ازشکست، وارد هیچ مبارزه ای نمیشوی، نه تنهافرصت پیروزی راازدست میدهی، بلکه کم کم تبدیل به یک شکست خوردۀ حقیقی میشوی.

 

جملات جالب و خواندنی در مورد زندگی

جملات زیبا و خواندنی

 

خداوندا! دنيای آشفته ی درونم را
ڪه تنها از نگاه تو پيداست
با لالايی مهربان خود
آرام ڪن تا وجود داشتن و بودن را
به زيبايی احساس ڪنم