جملات زيبايي از پيامبر اكرم (صلي الله )

مجموعه : دینی
جملات زيبايي از پيامبر اكرم (صلي الله )

«خوارترین مردم کسی است که مردم را خوار شمارد.»

 

«شجاع‏ترین مردم آن کس است که بر هوس خویش تسلط یابد»

 

«بهترین کسب‏ها آن است که مرد با دست خود کار کند.»

 

«بهترین اقسام ایمان آن است که بدانی هر جا هستی خدا با تست.»

 

«لذت حسود از همه ی ي کس کمتر است.»

جملات زيبايي از پيامبر اكرم «صلي الله »

«خدایا مرا به علم توانگر ساز و به حلم زینت بخش و به تقوی عزیز کن و به عافیت زیبایی ده.»

 

«ناتوان‏ترین مردم کسی است که از دعا ناتوان باشد.»

 

«پشیمان‏تر از همه ی ي مردم در روز قیامت، مردی است که آخرت خود را به دنیای دیگری فروخته است.»

 

«تواضع مایه بزرگی است، تواضع کنید تا خدا شما را بزرگ کند.»

 

«صدقه موجب فزونی مال است، صدقه دهید تا خدا مالتان را زیاد کند.»

 

«صدقه خشم خداوند را فرو می‏نشاند و از مرگ بد پیشگیري می‏کند.»

جملات زيبايي از پيامبر اكرم «صلي الله »

«خداوند به وسیله نیکی با پدر و مادر عمر انسان را زیاد می‏کند.»

 

«نخستین چیزی که به حساب آن می‏رسند نماز است.»

 

«از لجاجت بپرهیز که آغازش جهالت است و انجامش ندامت.»

 

«از یار بد بپرهیز که ترا به او شناسند.»

 

«استغفار وسیله محو گناهان است.»

جملات زيبايي از پيامبر اكرم «صلي الله »

«دروغ روزی را کاهش می‏دهد.»

 

«با پدران خود نیکی کنید تا فرزندانتان با شما نیکی کنند.»

 

«پرخوری دل را سخت می‏کند.»

 

«سحرخیز باشید، زیرا سحرخیزی مایه برکت است.»

جملات زيبايي از پيامبر اكرم «صلي الله »

«کمال نیکی آن است که در نهان همان کنی که در آشکار انجام می‏دهی.»

 

«به یکدیگر هدیه بدهید تا رشته محبتتان استوار شود زیرا هدیه موجب افزایش محبت می‏گردد و کینه و کدورت را از میان می‏برد.»

 

«توبه از گناه این است که دیگر مرتکب آن نشوی.»

 

«گشاده‏رویی کینه را می‏برد.»

جملات زيبايي از پيامبر اكرم «صلي الله »

«بهشت با ناملایمات قرین است و جهنم با خواستنی‏ها همراه است.»

 

«صدقه گناه را از بین می‏برد، چنانکه آب آتش را خاموش می‏کند.»

جملات زيبايي از پيامبر اكرم «صلي الله »

«حیا ،مایه زینت است.»

 

«تقوا ،مایه بزرگی است.»

 

«بهترین برادران شما کسانی هستند که عیوبتان را به شما آشکارا بگویند.»

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: