جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

 

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد
که سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من . . .

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

یا رب مکن از لطف پریشان ما را / هر چند که هست جرم و عصیان ما را
ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم / محتاج بغیر خود مگردان ما را . . .

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

آرزویت را برآورد میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند . . .

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

پروردگارا
ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

بارالها
تو نادیده میگیری
من هم نادیده میگیرم
تو خطاهایـم را
من عطاهایت را . . .

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش
خواهی دید که ان لحظه هرگز نخواهد رسید . . .

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

گفتم: خدایا از همه دلگیرم گفت: حتی از من؟
گفتم: خدایا دلم را ربودند گفت: پیش از من؟
گفتم: خدایا چقدر دوری گفت: تو یا من؟
گفتم: خدایا تنها ترینم گفت: پس من؟
گفتم: خدایا کمک خواستم گفت: از غیر من؟
گفتم: خدایا دوستت دارم گفت: بیش از من؟
گفتم: خدایا اینقدر نگو من گفت: من توام ، تو من . . .

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

خدایا ، بر من این نعمت را ارزانی دار که :
بیشتر در پی تسلا دادن باشم تا تسلی یافتن
و بیشتر در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن . . .

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

بهترین دوست، خداست، او آن قدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنید
دسته گلی تقدیم تان می کند و خوب تر از آن است که
اگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد . . .

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

شکسته های دلت را به بازارخدا ببر
خدا خود بهای شکسته دلان است . . .

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

وقتی از اینکه آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده ای
فقط محکم بنشین و شاد باش
خداوند در فکر دادن چیزبهتری به تو می باشد . . .

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

اگر ذره بین نگاه قوی باشد
در تمام صفحه های ورق خورده ی زندگی اثر انگشت او دیده می شود
چه بچه گانه است که فکر می کنیم
همه اش را به تنهایی ، رنگ کرده ایم . . .

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

برکت پروردگار مثل بارونه ، اگر خیس نمی شم ، جایم را عوض می کنم . . .

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

خداوند، گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است
تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم . . .

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

خدایا دل مرا آنقدر صاف بگردان
تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد . . .

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

خدایا ، کمک کن دیرتر برنجم ، زودتر ببخشم ، کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم . . .

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

خود را ارزان نفروشیم
درفروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند
قیمت = خدا

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

خداوندا
از پاداش، معافم کن
از بخشش، نا امیدم کن
از بهشت، مایوسم کن
تا هرچه می کنم به سودای انعام تو نباشد . . .

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

امروز از دیروز به مرگ نزدیک تریم به خدا چطور . . . ؟

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

خداوندا
اگر داشتن، ذلیل داشتنم میکند
ندارم کن
اگر کاشتن، اسیر چیدنم میکند
بیکارم کن

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

خــــدایا
همه از تو می خواهند ، بدهی
من از تو می خواهم ، بگیری
خـــــدایا
این همه حس دلتنگی را از من بگیر . . .

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

خدا را دوست بدارید
حداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او می رسید . . .

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

اگر از خدا بپرسید کیستی؟ در جواب ?ما? را معرفی خواهد کرد!
ما بهترین معرف خداییم، آیا اگر از ما بپرسند کیستی؟ خدا را معرفی خواهیم کرد؟

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

خدایا !
خدایا چگونه تو را بخوانم درحالی که من، من هستم
(با این همه گناه ومعصیت)
و چگونه از رحمت تو نا امید شوم درحالی که تو، تو هستی
(با آن همه لطف ورحمت)
خدایا تو آنچنانی که من می خواهم
مرا نیز چنان کن که تومی خواهی

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

آموخته ام که وقتی ناامید میشوم
خداوند با تمام عظمتش ناراحت میشود
و عاشقانه انتظار میکشد که به رحمتش امیدوار شوم . . .

جملات زیبا و خواندنی در مورد خدا

متن زیبا در مورد خداوند

به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است
آرام، بی صدا، همیشگی . . .