جملات و متن های غمگین و عاشقانه (10)

مجموعه : عاشقانه
جملات و متن های غمگین و عاشقانه (10)

 

– گاهی انقدر دلتنگ میشوی که اگر خودش بفهمد!
 
از نبودنش خجالت میکشه!!!!!

********

در “قطار زندگی” مواظب خودت باش!
روزگاریست که “ریزعلی ها” قطار را فدای یک پیراهن میکنند…!!!

********

ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ « ﺳــــــﮓ» ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﻣﺎ …
ﺳﮕﯽ « ﻭﻟﮕــــــــﺮﺩ !!!»
ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﺭﻫﮕﺬﺭﯼ ﺩﻡ ﺗﮑﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ!!!

********

– تشنگی بهانه بود

آب رابا لیوان دهنی تو میخواستم…..

********

– دوره ،دوره ی گرگهاست …

مهربان که باشی ، می پندارند دشمنی!

گرگ که باشی ، خیالشان راحت میشود از خودشانی!!!

ما تاوان گرگ نبودنمان را می دهیم

********

– مرگم باد اگر لحظه ای کوتاه بیایم

از تکرار این پیش پا افتاده ترین حرف که

دوستت دارم

********

– تنهایی یعنی….

این همه اغوش برات بازه

اماتوهمنو میخوای که بهت پشت کرده…..

********

– کتاب سرنوشت برای هر کسی چیزی نوشت

نوبت به ما که رسید قلم افتاد…

دیگر هیچ ننوشت!

خط تیره گذاشت و گفت:

تو باش اسیر سرنوشت…

********

– دلم کمى هوا می خواهد اما در سرنگ !

از زندگى خسته ام …

********

– نبودنت را دارم باساعت شنی اندازه میگیرم،

تابه الان یک صحرا گذشته است!!!

********

– شب ها پرنده هایش می روند

روزها ستاره هایش

ببین  آسمان هم که باشی

 باز تنهایی …

********

–  حساب حسودی ام نگذار که هرجا ۲ نفر هستند و من تنها

دلتنگ می شوم …

********

 

– آنقدر تنهایم که کسی نیست

 صندلی را از زیر چوبه دارم بکشد!

********

– زندگی!!!
 
کلاهت را به هوا بینداز…
 
که من دیگر حال بازی کردن ندارم!
 
تو بردی…