جملات کوتاه و خواندنی

با نمایاندن دلسوزی و علاقمندی به دیگران خود را از یاد ببرید. «دیل کارنگی»
حس شفقت و مهربانی مانند کلید زرینی است که دریچه ی دلها را بروی انسان می گشاید. «اسمایلز»
بانوی مهربان شوهرش را برای همیشه تصاحب می کند. «بوریس پاسترناک»
دلت را همچنان تمیز کن که ظرفت را. «مثل چینی»
دیگران را مشمول عواطف و همدردی و غمگساری خویش کنید. «دیل کارنگی»
دنیای ما چون کوهساری است که هر کس در آن بانگ زند انعکاس صوت خویش را می شنود، کسی که روحش از مهر و محبت سرشار باشد از دیگران جز محبت و وفا نمی بیند. «لرد آویبوری»
دل آدمی رمنده ای است که با مهر و محبت رام می شود.
در مکانی که محبت فرومانرواست، ظلم و جور محکوم به زوال است.
در جهان یگانه مایه ی نیک بختی انسان، محبت است. «افلاطون»
در عالم چیزی بالاتر از محبت نمی بینم. «بتهوون»
در هیچ جا و هیچ موقع دشمن نمی تواند به محبت غلبه کند. «سیدنی»
دانه ی خدمت نیکو بیفشان، یادگارهای شیرین از آن بیرون خواهد آمد. «مادام دوستاهل»
پاکدل باش تا دلها را پروانه ی خود سازی.
به خاطر یک گل سرخ، باغبان نو کر هزار خار می شود. «مثل ترکی»
بیهوده از دیگران انتظار محبت نداشته باشید، این محبت را شما باید در دل دیگران ایجاد کنید. «محمد حجازی»
بهترین مردم کسی است که برای مردم سودمندتر باشد.
برای دوست خود یک دفعه تمام محبت خود را ظاهر مکن زیرا هر وقت اندک تغییری مشاهده کرد تو را دشمن می دارد. «سقراط»
برای جلب علاقه باید اظهار علاقمندی کرد. «دیل کارنگی»
برای روح بزرگ همه چیز بزرگ و محترم است و برای روح کوچک همه چیز کوچک و بی اهمیت است حتی دوستی و محبت. «پاسکال»
باید عنان ترحم خود را کاملا در دست داشته باشیم و الا ترحمی که غناش از دست شخص خارج شود، بیشتر از بی رحمی زیان می رساند.
با محبت می توان دنیا را تسخیر کرد.
با یتیم چون پدر مهربان باش.
انسان بنده ی احسان است.
اگر بخواهی قلبت پر مهر و انباشته به رحمت شود، بریتیمان ترحم کن و حاجات آن ها را بر آور و دست لطف و محبت بر سر آنها بکش.
اگر شما مهربان و رئوف نباشید وظایف خود را در دنیا به طور کامل انجام نداده اید. «شارل یوکستون»
اشک چشمی را خشکاندن، بیش از آن مایه ی شهرت و افتخار است که دریای خون به راه انداختن. «بایرون»
از دل برود هر آن که از دیده برفت.
ارزان ترین چیزها مهربانی است که به کار بردن آن مستلزم کمترین ناراحتی و فداکاری است. «اسمایلز»
آن کس که حس احترام و محبت و خدمتگزاران را بر نینگیزاند، انسان آزاده واقعی نیست. «آندریو کارنگی»
آن کس که به دیگری خدمت می کند اگر نخواهد خود را پست و خسیس نشان دهد، باید یکباره آن را ازیاد ببرد، محبتی را که در حق کسی شده به یاد او آوردن و درباره ی آن سخن گفتن با سرزنش کردن چندان تفاوتی ندارد. «دموستن»