جمله زیبا و خواندنی ولی میتواند…

جمله زیبا و خواندنی ولی میتواند…

این روزها فقط حرف از خون و جنگ و کشتار و قتل عام مردم غزه و فلسطین به گوش می رسد به گزارش تکناز جمله ای زیبا در این باره برای شما قرار داده اند.

ادبیات شاید نتواند جلوی جنگ و خونریزی را بگیرد ،
شاید نتواند از مرگ یک کودک جلوگیری کند ،
ولی میتواند کاری کند که دنیا به آن فکر کند …

ژان پل سارتر

جمله زیبا و خواندنی ولی میتواند...

از ته دل نوشت

مرگ بر اسراییل ……