حاکم دبی به همسر جدیدش این هدیه را داد !+ عکس

حاکم دبی به همسر جدیدش این هدیه را داد !+ عکس
 

تکناز : هدیه ناقابل شیخ محمد بن راشد ال مکتوم حاکم دبى به همسر جدیدش،یک جزیره کامل است. 

حاکم دبی به همسر جدیدش این هدیه را داد !+ عکس

حاکم دبی به همسر جدیدش این هدیه را داد !+ عکس