حذف All programs از Start

حذف All programs از Start

اگر دوست ندارید منوی All programs را در منوی شروع داشته باشید مراحل زیر را دنبال نمایید:

 

Start >> run >> regedit
به این آدرس میرید
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionPolicies

حذف All programs از Start

یه DWord به اسم NoStartMenuMorePrograms بسازید و مقدار صفر را برای حالت پیشفرض و یك را برای غیر فعال ساختن آن وارد كنید
«0 = default, 1 = disable button»

پایگاه فرهنگی هنری تکناز