حرفهای عاشقانه – 2

مجموعه : عاشقانه

حرفهای عاشقانه - 2

 
خاطره ی تو کوچه ی احساس مرا پُر می کند

و زمان زمزمه ی قلب توست برای من .

کاش پنجره ات را رو به خیالم باز می کردی

تا من در نگاهت پرواز کنم.

به شکرانه ی عشقت ، قدم توی دلت می زارم،

بلکه قلب ِ بی پناهم کمی آروم بگیره…!

مهم نیست فردا چی میشه مهم اینه که امروز دوستت دارم

مهم نیست فردا کجایی مهم اینه که هر جا باشی دوستت دارم

مهم نیست تا ابد با هم باشیم مهم اینه که تا ابد دوستت دارم

مهم نیست قسمت چیه مهم اینه که قسمت شد دوستت داشته باشم

اگه یه روز بهت گفتند 1000 نفر دوستت داره،بدون اولیش منم.

اگه یه روز بهت گفتند 100 نفر دوستت داره،بدون اولیش منم.

اگه یه روز بهت گفتند 10 نفر دوستت داره،بدون اولیش منم.

اگه یه روز بهت گفتند 1 نفر دوستت داره،بدون اون یه نفر منم.

اگه یه روز بهت گفتند کسی دوستت نداره،بدون من مردم!!!

خاطرم نیست تو از بارانی یا از نسیم
هر چه هستی
گذرا نیست هوایـــــــــــت،
بوِِِِِِِِِِِِِِیِِِِِـــــــــــــــت…
فقط آهسته بگو
با دلم می مانی…