حرف های شبنم قلی خانی در مورد طلاق بازیگران

حرف های شبنم قلی خانی در مورد طلاق بازیگران

حرف های جالب و خواندنی بازیگر زن در مورد زندگی مشترک بازیگران

 

شبنم قلی خانی بازیگر مشهور زن در مورد چالش های بزرگ زندگی بازیگران صحبت های جالبی کرده است.

 

عموما بازیگران سینما و تلویزیون وقتی مخاطب پرسشی درباره چرایی بروز طلاق در جامعه بازیگران قرار می گیرند اغلب می کوشند این طلاقها را کاملا موازی با طلاق در دیگر اقشار جامعه بدانند.

حرف های شبنم قلی خانی در مورد طلاق بازیگران

حرف های شبنم قلی خانی

 

شاید برای همین باشد که اغلب گفتگوها با بازیگران وقتی به پرسش درباره کیفیت زندگی خانوادگی می رسد به دام تکرار می افتد.

 

شبنم قلی خانی بازیگری که اخیرا سریال «هشت و نیم دقیقه» را روی آنتن داشت اما وقتی به برنامه «زنده رود» آمد و مخاطب این پرسش قرار گرفت که آیا مسأله عدم دوام زندگی زناشویی در میان اهالی سینما را قبول دارد یا نه به صراحت پاسخ مثبت داد.

حرف های شبنم قلی خانی در مورد طلاق بازیگران

عکس جذاب شبنم قلی خانی

 

قلی خانی گفت: اینکه سینمایی ها نمی توانند با هم زندگی کنند درست است چون درگیری های کاری باعث می شود فرصت رسیدگی به امور زندگی نباشد.

 

وی ادامه داد: اما اینکه یکی از طرفین سینمایی باشد دوام زندگی را بیشتر می کند چون تعامل برای استفاده از ساعتهای مشترک بیشتر است.

حرف های شبنم قلی خانی در مورد طلاق بازیگران

عکس شبنم قلی خانی

 

قلی خانی در ادامه برنامه گفت: نه دختر به بازیگر می دهم و نه دوست دارم دخترم بازیگر شود! بهتر می دانم دخترم به سمت موسیقی برود!