حرکاتی دیدنی از یک بچه شیر (+عکس)

حرکاتی دیدنی از یک بچه شیر (+عکس)
  اگر از ما بپرسند که چه موجوداتی غرور و عاطفه دارند، بدون تامل می گوییم: آدمی- زاد! آری از نظر ما این احساسات، در اوجش، متعلق به انسان است. آیا درست فکر می کنیم؟

به گزارش تکناز به نقل از روزگارنو، دیلی میل تصاویری منتشر کرده است از حرکات یک بچه شیر که دیدنش یکی از مهم ترین عادت های فکری ما را به هم می ریزد: این که عزت نفس، غرور و مهربانی را فقط از آن انسان ها می دانیم و فقط این صفات را در افسانه ها به حیوانات نسبت می دهیم. در این تصاویر، بچه شیری، به مهربانی از برادرش می خواهد که بیاید با او بازی کند؛ اما وقتی او روی خوش نشان نمی دهد، بدون اصرار یا التماس اما با ناراحتی، وی را به حال خود رها می کند و می رود.
بنا بر این گزارش، عکاسی آماتور از ترکیه، سرهت دمورگلو یاکالاندی، که این صحنه ها را ثبت کرده می گوید: به نظرم او می خواست تنها باشد و حوصله بازی نداشت. 
در ادامه تصاویر را به ترتیب زمانی می بینیم:
 
حرکاتی دیدنی از یک بچه شیر (+عکس)
 
حرکاتی دیدنی از یک بچه شیر (+عکس)
 
حرکاتی دیدنی از یک بچه شیر (+عکس)
 
حرکاتی دیدنی از یک بچه شیر (+عکس)