حرکت بسیار جالب یک پنگوئن در مقابل دوربین عکاس (عکس)

حرکت بسیار جالب یک پنگوئن در مقابل دوربین عکاس (عکس)
حرکت بسیار جالب یک پنگوئن از دوربین عکاس به دور نماند .
آنتونی پیرس عکاس حیات وحشی است که متوجه رفتار غیرعادی این پنگوئن خودشیفته در آنتراکتیکا
شده و از او عکسبرداری کرده‌است.

این پنگوئن زمانی که بازتاب تصویر خود را برروی گودالی از آب مشاهده کرد، درجای خود ثابت ایستاده و برای ۱۰ دقیقه به تصویر خود خیره شد! پنگوئن بارها و بارها روی لبه این گودال آب بالا و پایین رفت و بارها تصمیم گرفت آن را ترک کند اما بعد از پیمودن چند قدم،‌ به سرعت به سمت گودال دویده و دوباره به تصویر خود در آب خیره شد.

حرکت بسیار جالب یک پنگوئن در مقابل دوربین عکاس (عکس)

به گفته پیرس پنگوئن طی این ۱۰ دقیقه مدام سر خود را حرکت می‌داده و خود را از زوایای مختلف در آب تماشا می‌کرده و گاه به دقت در چشمان خود در آب خیره می‌شده‌است. طی این مدت پنگوئن‌های دیگری به این گودال آب نزدیک شده‌اند اما کمی آب نوشیده و آنجا را ترک کرده‌اند و هیچ‌یک از آنها به انعکاس تصویرشان در آب چشم ندوختند.