حرکت زیبای نیکُلاس کِــیج، بازیگر مطرح هالیوود !+عکس

حرکت زیبای نیکُلاس کِــیج، بازیگر مطرح هالیوود !+عکس
 
حرکت زیبای نیکُلاس کِــیج، بازیگر مطرح هالیوود.
وقتی یکی از طرفداران نیکلاس کیج، وی را در فروشگاهی در حال خرید دید، قصد داشت بدون مزاحمت برای او
عکسی بگیرد که بازیگر محبوبش هم در همان کادر حاضر باشد؛ اما وقتی کِــیج بطور ناگهانی متوجه این قضیه شد و بلافاصله رو به دوربین کرد ، لبخند زد

و برای عکاس دست تکان داد …

انسان باش ، مهم نیست کی هستی و در چه جایگاهی