حساسیت زدایی

مجموعه : پزشکی و سلامت
حساسیت زدایی

اگر مشخص گردید كه شما به یك ماده خاص، حساسیت دارید «برای مثال به پوسته ریزیهای گربه یا خرگوش» و نمی‌توانید از برخورد با این حیوانات پرهیز و دوری نمایید، و آسم شما نیز با درمان دارویی بخوبی كنترل نمی گردد، ممكن است لازم باشد كه اقدام به حساسیت زدایی نسبت به این مواد خاص نمایید.

 

حساسیت زدایی را فقط باید در مراكز تخصصی انجام داد و هر بار نیز فقط در مورد یك ماده اقدام به حساسیت زدایی شود.

حساسیت زدایی

قطعاً این كار برای بیمارانی كه به آسم مبتلا هستند باید فقط در بیمارستان انجام شود زیرا بسیار اتفاق افتاده است كه در هنگام حساسیت زدایی، حملات شدید آسم رخ داده است كه نیاز به اقدامات اورژانسی و بیمارستانی داشته است و در صورت عدم انجام چنین اقدامات اورژانسی، ممكن است جان بیمار تهدید شود.

 

در مورد حساسیت های‌ فصلی «تب یونجه» این خطرات كمتر می باشند اما در مورد آسم، مراقبتهای شدیدی باید به عمل آورد.

حساسیت زدایی

روش حساسیت زدایی به این صورت است كه تزریقات متعددی از مقادیر كمی از ماده ای كه به آن حساسیت دارید به شما تزریق میگردد «معمولاًً در زیرپوست قسمتهایی بازو».

 

برای شروع حساسیت زدایی، مقادیر خیلی خیلی كمی از ماده حساسیت زا ابتدا تزریق می گردد تا فرد دچار واكنشهای آلرژیك شدید نگردد.

حساسیت زدایی

واكنشهای موضعی كوچك «قرمز شدن در محل تزریق» معمولاًً شایع نمی باشند اما در صورت وقوع، در همان روز از بین خواهند رفت. وقتی یك دوره حساسیت زدایی به پایان رسید، در صورت موفقیت آمیز بودن آن، لازم است كه در فاصل زمانی خاصی، تزریقات یادآور دوباره انجام شود.

حساسیت زدایی

در بریتانیا «انگلستان» حساسیت زدایی برای مبتلایان به آسم به ندرت انجام میشود كه بیشتر بخاطر ترس از واكنشهای شدیدی است كه ممكن است در این افراد بروز كند ونیز بخاطر این مسئله نیز می باشد كه پزشكان بریتانیایی زیاد اعتقادی به این روش ندارند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز