حس دلسوزی در میان انسانها بسیار محدود

تحقیقات جدید نشان می دهد درحالی كه خبر مرگ ناگهانی یك فرد غریبه می تواند سبب اندوه فراوان انسان شود، اخبار مربوط به مرگ و میر و كشتار دست جمعی انسانها احساسات شنونده را چندان تحریك نمی كند. به گزارش سایت اینترنتی "لایو ساینس"، هم اكنون اینترنت و رسانه های پیشرفته اخباری نظیر كشتار گسترده انسانهای بی گناه در مناطقی نظیر "دارفور" در كشور سودان را مخابره می كنند اما شنیدن این قبیل اخبار معمولا واكنش چندانی در شنوندگان ایجاد نمی كند. نتایج یك مطالعه جدید محققان دانشگاه "اورگان" در آمریكا نشان می دهد انسانها معمولا در قبال شنیدن خبر مرگ یك نفر به شدت متاثر می شوند اما با بالارفتن آمار كشته شدگان میزان اندوه ناشی از شنیدن این قبیل اخبار نیز در شنوندگان كاهش می یابد. به گفته "پل سولویچ" محقق این دانشگاه، "درحالی كه ما برای نجات جان یك انسان ممكن است به شدت تلاش كنیم،اما به طور مثال بین نجات جان ‪87 نفر و یا ‪ 88 نفر تفاوتی در ذهن انسان ایجاد نمی شود. این بدان معناست كه ما برای جان همه انسانها ارزش یكسانی درنظر نمی گیریم و با بالارفتن ابعاد حوادث حساسیت انسان به افزایش آمار مرگ و میر كاهش می یابد. وی افزود: كاهش حساسیت به مرگ و میر گسترده انسانها در قرن گذشته در مواردی نظیر نسل كشی های رخ داده در ارمنستان، اوكراین، رواندا و نیز جنایات آلمانهای نازی به وضوح مشاهده شده است. به گفته "سولویچ"، باید این حقیقت را پذیرفت كه دیدگاه های روان شناسی، اجتماعی و سیاسی انسانها در قرن گذشته سبب شده كه نسل كشی ها همچنان ادامه یابد و اگر تلاشی برای تغییر این وضعیت صورت نپذیرد، انسان در قرن جدید نیز شاهد رخ دادن كشتارهای دست جمعی و نسل كشی های متعددی خواهد بود. "سولویچ" در گذشته آزمایشی انجام داده بود كه در آن برای یك گروه از داوطلبان ابتدا عكس ‪ 8 كودك كه برای نیازهای درمانی خود در مجموع به ‪300 هزار دلار نیاز داشتند و سبب عكس تنها یك كودك كه برای درمان به ‪ 300 هزار دلار نیاز داشت، نمایش داده شد. بیشتر بینندگان این تصاویر برای آن یك كودك حس دلسوزی بیشتری نشان دادند و خواهان كمك به او شدند. "سولویچ" عقیده دارد نتایج این قبیل آزمایشها ثابت می كنند ظرفیت انسان برای دلسوزی كردن بسیار محدود است و حتی چنانچه تعداد افراد آسیب پذیر از یك به دو نفر افزایش یابد، انسانها نمی توانند به اندازه كافی برای هر دو فرد آنها دلسوزی كنند