حضور مادر فداکار با سبیل در مراسم پدرها + عکس

حضور مادر فداکار با سبیل در مراسم پدرها + عکس

فداکاری فوق العاده زیبا و تحسین برانگیز مادر برای پسرش

 

مادری فداکار در یک اقدام تحسین برانگیز برای اینکه پسرش کمبود پدر را حس نکند برایش پدر شد.

 

تصاویر مادر مجردی را می بینید که برای اینکه فرزندش در مراسم ” روز پدرها در مدرسه ” احساس دلتنگی نکند ، چهره خود را اینگونه تغییر داد و همراه فرزندش به مدرسه رفت.

حضور مادر فداکار با سبیل در مراسم پدرها + عکس

مادری که پدر شد

حضور مادر فداکار با سبیل در مراسم پدرها + عکس

مادری که برای پسرش پدر شد