حلالها

مجموعه : دینی
حلالها

 
نوار چسب ؛ آدامس و چسب مایع : سطح ماده چسبنده را با مالش یك تكه یخ سفت كرده و سپس با یك چاقوی كند بتراشید با یك ماده حلال یا پاك كننده سطح جسم را خیس كنید ؛ سپس آن را شسته و آبكشی كنید .
۲.لك شیرخشك بچه:ماده لك شده رابایكی ازفراورده های آنزیم دارمانند ERA استفاده كنید.زمان خیساندن جسم بمنظور لكه زدائی بایدحدا قل ۳۰دقیقه تا چند ساعت باشد . سپس بطورعادی آن را بشو ئید
۳.آشامیدنیها (قهوه ؛چای ؛نوشیدنیها ی الكلی یا غیرالكلی):سطح جسم را با آب سردخیس كنید.سپس آن را به یك ماده لك برنده یا سفید كننده (به صورت مایع و یا پودركه اب مخلوط می گردد)آغشته كنید.بعد آن راهمراه با ماده لكه زدا یا سفیدكننده بشوئید توجه داشته باشیدكه لكه های قدیمی؛اگرقبل ازشتشوی آنها ازفرآورده های آنزیم دارهمانندERA كنید؛ به لكه زدائی واكنش تهبری نشان میدهند .
۴. خون :خون فقط با آب سرد شستشو دهید
۵.موم شمع :ابتداموم رابا یخ سفت كنید وبعدآن را با یك چاقوی كندبتراشید.قسمت لكه شده رابین دوعدد دستمال كاغذی قرارداده و روی آن اتوی داغ بكشید.دستمال كاغذی ها راعوض كنید تا موم بیشتری را به خودجذب كرده وهمچنین ازانتشار لك به قسمت های دیگرجلوگیری شود.قبل از شستشو یك ماده لكه زدائی را روی سطح مورد نظر با اسفنج بكشید و با دستمال كاغذی خشك كنید سپس بگذارید پارچه خشك شودوبعدآن را بشوئید توجه داشته باشید كه اگر رنگی روی پارچه باقی ماند آن را مجدا با یك ماده سفید كننده شستشو دهید .
۶.سوس گوجه فرنگی (كچاپ):ابتدا پارچه را با آب سرد آبكشی كنید سپس آنرامجدا در آب سرد با ماده پاك كننده بخسانید،(به ازاهر۵/۳ لیتر اب ۴/۱ فنجان ماده پاك كننده )بعدآنراهمراه با یك ماده سفید كننده شسته وآبكشی نمائید .
۷. شكلات :شکلات شیری ،چای ،قهوه ،الکل سفیذ و سرکه را به مقدار مساوی مخلوط نموده و سپس لکه را با آن بشوئید روی سطح پارچه را اسپری پاك كننده بپاشید اگر لك باقی ماند ه است با ماده سفید كننده مجدا آن را بشوئید .
۸.قهوه چای (تنها با همراه مواد شیرین كننده ):اگر ممكن است بلافاصله آن را با آب سرد با فشار تند آب بشوئید اگر لكه خشك است آنرا تا ۳۰ دقیقه در آب سرد بخیسانید . سطح لكه  را ماده پاك كننده بمالید و با مواد سفید كننده شسته و آبكشی كنید .
۹.قهوه ؛چای (همراه با خامه):روی سطح پارچه راماده پاك كننده بمالیدوسپس آن را با آب كاملا داغ بشوئید(اگر ضرری به الیاف پارچه نمی رساند) ازماده سفید كننده درصورتی كه برای پارچه مضر نمی باشد می توانید استفاده كنید لكه های قدیمی را با یكی از فر اورده های آنزیم دارآغشته كرده و سپس شسته و آبكشی كنید
۱۰.لوازم آرایشی:پارچه رابا موادمخصوص لكه گیری آغشته كنید سپس آنرابا تركیبی از مواد لكه زدا و پاك كننده های مایع بشوئید و یا روی آن صابون بمالید.این عمل را آنقدرادامه دهید تا خطوط لك از بین بروند سپس آن را آبكشی كنید . اگر لكه های چربی باقی ماند اند آن را با یكی از فر آورده های آنزیم دار آغشته و سپس شسته و آبكشی كنید .
۱۱.مواد شمعی :ابتدا مانند موم شمع آنرا از روی پارچه بر دارید سپس روی سطح نمدار پارچه صابون زده و آن را با حداكثر دمای آبی كه برای بافت پارچه مضر نباشد بشوئید . ظرفیت مناسبی از این گونه پارچه ها را می توانید با ماشین لباسشوئی و با آب داغ بشوئید آما ازموادلكه زدااستفاده نشود.به جای آن از صابون های شوینده همراه با یك فنجان جوش شیرین استفاده كنید (اگر برای پارچه مضر نیستند)همچنین آن را با یكی ازفرآورده های آنزیم دار آغشته كنید وازآب داغ استفاده كرده و آبكشی نمائید .
۱۲.لبنیات (شیر ؛خامه ؛بستنی؛ماست ؛ پنیر و… ):آن را با مواد لك برآغشته كرده سپس بشوئید .
۱۳.دئو دورانت و مواد ضد عرق : لكه های كوچك را با مواد پاك كننده مایع آغشته كرده سپس بشوئید لكه های بزرگ رابا موادلكه زدا آغشته بگذارید ۵ تا ۱۰ دقیقه بماند سپس آن را بشوئید.ازمواد سفید كننده نیز می توانید استفاده كنید .
۱۴.رنگ منتشر شده :پارچه های كه رنگ ازپارچه های دیگربه آنها انتقال پیداكرده است پارچه را با مواد سفید كننده كلردار بشوئید (اگر برای آن ضرری ندارد) پارچه های رنگی و یا پارچه های سفیدی را كه مواد سفید كننده كلر دار برای آنها مضر می باشد  با فرآورده های انزیم دارآغشته كرده و سپس بشوئید توجه داشته باشید كه شما می توانید از بوجودآمدن چنین لكه هائی با جدا سازی كامل پارچه های لكه دارازدیگر پارچه ها و خروج فوری پارچه های خیس از ماشین لباسشوئی پس از اتمام شستشو جلوگیری كنید
۱۵.تخم مرغ :تخم مرغ وشیرلکه تازه را با آب ولرم و صابون بشوئیدآن را با یكی ازفرآورده های آنزیم دارآغشته كنید ۳۰دقیقه برای لكه های تازه و چند ساعت برای لكه های قدیمی سپس آن را بشوئید .
۱۶.لك مواد نرم كننده پارچه:لك را مرطوب كنید با یك قالب صابون بشوئید سپس آبكشی كنید اگرلك باقی مانده است با اسفنج الكلی روی آن كشیده و سپس مجدا آنرا آبكشی  نمائید .
۱۷.لاك ناخن :از موادپاك كننده لاك استفاده كنید.اما ازبكار بردن آن روی پارچه های استات و تری استات خود داری كنید سطح لكه را روی یك دستمال كاغذی قرار داده و ماده پاك كننده را روی ان اسپری كنید دستمال كاغذی ها را چند بارعوض كنیدواین عمل را آنقدرتكرار كنید تا لك ناپدید شود.سپس آن را آبكشی نمائید.برطرف كردن لك برخی ازلاك غیرممكن است
۱۸.آب میوه:آبمیوه با الکل سفیدوآب سشستشودهیدیاپارچه را درآب سرد بخیسانید و آن را با مواد سفید كننده بشوئید .
۱۹.لك سبزی :آن را با مواد لكه زدا آغشته نمائید و یا آن را دریكی ازفرآورده های آنزیم داربخیسانید اگر لك باقی ماند آن را با یك ماده سفید كننده  با حداكثر دمای ابی كه برای پارچه مضر نمی باشد بشوئید .
۲۰.لك چربی :روغن موتور؛چربی حیوانی؛روغن سالاد؛ كره ؛ مایونز؛ روغن آشپزی ؛وروغن ماشین روی لكه های كوچك را اسپری لكه زدا بپاشید سپس با یك ما یع پاك كننده در بالاترین دمای آبی كه برای پارچه مضر نمی باشد آن را شستشو دهید.
۲۱.انواع جوهر:دستورعمل مربوط به لکه گیری رنگ را بکار برید ولی درمورد جوهرقرمز و مشکی از آب ژاول رقیق استفاده نمائیدوسپس با اب وصابون بشوئید برای پارچه های رنگی و لکه های خشک شده ازآب اکسیژنه استفاده کنید مرکب پارچه را به سرکه سفیدوالکل آغشته نمائیدوسپس شستشو دهید لكه های ناشی ازخودكاررا روی یك دستمال كاغذی قرار داده و روی آن پاك كننده های الكل داراسپری كنیدویا روی منطقه لك شده را موادپاك كننده بمالید .اگر برخی لكه ها باقی مانده اند؛ این عمل را تكرار كنید ؛سپس شسته و آبكشی نمائید لك جوهرنوشتاری معمولا پاك نمی شود ،سعی كنید با فشار آب آن را بشوئید تا زمانی كه لك باقی نماند سپس روی آن پاك كننده های مایع مالیده و آبكشی كنید .این عمل را می توانید تكرار كنید .سپس ان را در مخلوطی از ۱ تا ۴ قاشق غذا خوری آمو نیاك خانگی و یك لیتر آب گرم بخیسانید سپس مجداكاملا آبكشی كنید.سپس آن رابا یك ماده سفید كننده و بالاترین دمای آبی كه برای الیاف مضر نمی باشند بشوئید لك ماژیك یا جوهرهندی معمولا پاك نمی شود.سعی كنیدبلافاصله قبل ازخشك شدن لك روی آن آب بپاشید تا زمانی كه از بین برود صبر كنید تا پارچه خشك شود سپس روی لكه های مانده مایع تمیز كننده بمالید و آبكشی نمائید لكه ها را در آب گرم بخسانید ( گاهی اقات بمدت یك شب ) به این آب گرم یك تا ۴ قاشق آمونیاك خانگی بیفزائید . سپس آبكشی نمائید و در صورت نیاز این عمل تكرار شود .
۲۲.ید :سطح زیر لكه را زیر فشار آب سرد بگیرید سپس آن را در محلولی از پاك كننده های كلر دار بخیسانید و یا یك اسفنج حاوی محلول تیو سولفات سدیم روی آن بكشید ( این محلول را از داروخانه ها میتوانید تهیه كنید )
۲۳.رژ لب :آن را روی یك دستمال كاغذی قراردهیدوبا اسفنج حاوی محلول پاك كننده روی آن بكشید و یا از مواد لكه بر استفاده كنید.دستمال راچند بارعوض كنید.سپس آبكشی نمائید.سپس ماده لك برنده را روی آن بمالید تا خطوط لك محو گردند . بعد مجدا آن را بشوئید . در صورت نیاز این عمل تكرار شود .
۲۴.مركوركروم : تمامی لكه ها را در حد امكان در زیرشیر فشار آب سرد قرار دهید و به مدت ۳۰ دقیقه آن را در محلول یك لیتر آب و ۲/۱ قاشق چایخوری آمونیاك بخیسانیدسپس آن را آبكشی كنید. اگر لك باقی است آن را درمحلول  یك لیتر آب گرم و یك قاشق غذا خوری سركه برای مدت یكساعت بخیسانید كاملا آبكشی كرده و بگذارید خشك شود سپس مجدا آن را با مواد پاك كننده و سفید كننده بشوئید. برای پارچه های حساس ؛یك بالشتك پنبه ای به الكل آغشته و روی آن بكشید ؛ بالشتك ها را عوض كنید تا زمانی كه خطوط لك محوگردند . سپس شسته و آبكشی كنید .
۲۵.كپك :با استفاده ازسفیدكننده های كلردارلك را بشوئید.(اگر برای پارچه ضررندارد)سپس مجدا آن رادرمخلوط آب داغ و مواد سفید كننده بخیسانید سپس بشوئید اگر برخی از لكه ها باقی مانده اند روی آن را با اسفنج حاوی پراكسید هید روژن بكشید سپس شسته وآبكشی كنید بگذارید در آفتاب خشك شود پارچه های كه به سختی كپك زده شده اند ممكن است پس از این عملیات صدمه ببینند
۲۶.لجن :بگذاریدخشك شودسپس تا حدامكان با برس این لكه ها رابرطرف كنید یا زیرفشارآب گرفته و سپس تمام شب را درآب بخیسانید؛برای لكه های كوچك می توانید ازپاك كننده های پودری به همراه آب و لكه برهای مایع استفاده كنید سپس بشوئید.لكه های بزرگ را درمخلوطی ازموادپاك كننده ؛یك فرآورده آنزیم داربخیسانیدویا درمخلوطی ازآب یك ماده پاك كننده مایع و ۴/۱ فنجان آمونیاك قراردهید سپس بشوئید برای برطرف كردن خاك رس می توانیدازمخلوط سركه و نمك استفاده كنید. لكه را۳۰ دقیقه دراین مخلوط قراردهید سپس آنرادرداغ ترین آبی كه برای پارچه مضر نمی باشد آبكشی كنید . از سفید كننده نیز می توانید استفاده كنید درصورت نیاز عمل را تكرار كنید  .
۲۷.خردل : آن را با یك ماده لكه بر آغشته نمائید و یا آن را مرطوب كرده و با صابون بشوئید سپس مجدا آن را با یك سفید كننده كلردار بشوئید ( اگر برای پارچه ضررندارد)
۲۸. روغن نباتی: و سس پس از برداشتن روغن و سس لکه را با الکل شستشو دهید
۲۹.نقاشی : لكه های مانند تكس آكرولیك ؛ باید تا وقتی مرطوب است با آب گرم آبكشی شوند.این لك هامعمولا پس از خشك شدن بر طرف نمی گردندبرای نقاشی های روغنی مانند لاك الكل از محلول هایی كه روی برچسب مربوطه نوشته شده مثل تینر استفاده كنیدواگراطلاعاتی دربرچسب موجود نیست از ترپاتین استفاده كنید . سپس آبكشی نموده و از مواد لكه براستفاده نمائیدهمچنین ازصابون یا مواد پاك كننده مایع .مجدا شسته وآبكشی كنید.رنگ (الف ) با آب ولرم و صابون بشو ئید  (ب) با الکل و محلول رقیق آمونیاک بشوئید
۳۰.عطر :پارچه را با مواد لكه برآغشته نمائید و یا از پاك كننده های مایع استفاده نموده ؛ شسته و آبكشی كنید .
۳۱.عرق :درآب سردفروبرده با محلول آمونیاک رقیق بشوئید با صابون بشوئیدو.اگررنگ پارچه كمی تغییركرده است ؛ برای لكه های تازه از آمونیاك و برای لكه های قدیمی ازسركه استفاده نموده و آبكشی كنید . پارچه را با داغ ترین دمای آبی كه برای الیاف مضرنمی باشد بشوئید.لكه های باقی مانده ممكن است به یك فرآورده آنزیم دارپاسخ مثبت بدهد . سپس پارچه را با استفاده از یك ماده سفید كننده مجدا بشوئید .
۳۲.صمخ درخت:با یك اسفنج حاوی مایع پاك كننده روی آن بكشید.بگذاریددرهوای آزادخشك شود.سپس روی آن ماده پاك كننده بمالید و طبق معمول بشوئید.اگر لكه های باقی مانده اند چند قطره آمونیاك خانگی تهیه كنید و روی آن ریخته بگذارید خشك شود سپس آن را با استفاده از مایعات پاك كننده مجدا بشوئید .
۳۳.گرده گل یا درخت:روی آن محلول های پاك كننده اسپری كنیدوبا اسفنج بكشیدبگذاریددرهوای آزاد خشك شود . سپس روی آن ماده پاك كننده بمالید و به صورت عادی بشوئید و اگربرای پارچه ضرری نداردازمواد سفید كننده استفاده كنید
۳۴.رنگ فلز : یك پاك كننده صنعتی زنگ تهیه كنید و روی آن بمالید . از توصیه های سازنده این مواد استفاده نمائید از سفید كننده های كلر دار استفاده  نكنید .
۳۵.لك سوختگی : با سفید كننده های كلردار بشوئید اگر برای پارچه مضر نیستند   سپس تمام پارچه را در محلول سفید كننده و آب داغ بخیسانید .سپس بشوئید . توجه داشته باشید لكه های قدیمی قابل پاك شدن نیستند .
۳۶.واكس كفش : پارچه را در محلول آب و پودر پاك كننده بخیسیانید سپس شستشو دهید . از یك چاقوی كند می توانید برای برداشتن لكه های واكس باقی ماند استفاده كنید سپس مجدا آن را در یك ماده پاك كننده یا لكه زدا بخیسانید  وآبكشی كنید . سپس روی لكه ها را مواد پاك كننده بمالید و با مواد سفید كننده كلرداردوباره بشوئید (اگر برای پارچه ضرر ندارد )
۳۷.قیر:باید بلافاصله قبل ازخشك شدن لك واردعمل شوید.ازیك چاقوی كند برای برداشتن قیرازروی پارچه استفاده كنید . سپس سطح لكه دار را روی دستمال كاغذی قرار دهید و با مایع پاك كننده روی آن اسپری كنید . برای جذب بهتر قیر مرتب دستمال كاغذی ها را عوض كنید . سپس آن را شسته و از بالاترین دمای آب استفاده نمائید ( در صورتیكه برای پارچه مضر نباشد )
۳۸.تنباكو : پارچه را مرطوب كرده و با صابون بشوئید . سپس آبكشی نمائید . سپس آن را در مواد لكه بر بخیسانید و یا در محلول های آنزیم دار آغشته كنید . سپس بشوئید توجه كنید كه اگر لكی باقی ماند باید مجدا آن را شسته و از سفید كننده های كلردار استفاده كنید اگر برای پارچه مضر نباشد و یا می توانید از سفید كننده های اكسیژنه استفاده نمائید .
۳۹.ادار؛ استفراغ ؛خلط؛ مدفوع :روی آن اسپری لكه ردائی پاشیده و یا یكی ازفرآورده های آنزیم دار پاك كننده استفاده كنید.سپس آن مواد را با مواد سفید كننده كلرداربشوئید (درصورتیكه به برای پارچه ضررندارد) ویا تمامی پارچه را در مواد سفید كننده قرار دهید .
۴۰.زرد شدن پارچه های سفید رنگ كتانی :ماشین لباسشوئی را با آب داغ پر كنید و برابر همیشه مواد پاك كننده درآن بریزیدبگذارید۴ دقیقه به صورت معمول كاركند.ماشین راخاموش كرده وبگذارید۱۵دقیقه لباسها درآن باقی بماند سپس به مدت ۱۵ دقیقه بگذارید ماشین مجداكاركند.عمل شستشوراكامل كنید.درصورت لزوم عمل راتكرار كنید .
۴۱.زرد شدن پارچه های سفید رنگ نایلونی :بگذارید یكشب پارچه های لكه دار در محلول پاك كننده های آنزیم دار یا سفیدكنندهای اكسیژنه بمانند.سپس آن را بشوئید.از آب داغ استفاده كرده و دوبرابرهمیشه مواد پاك كننده بریزید.مجدا از سفید كننده های اكسیژنه استفاده نمائید .
از زدن نمک بر روی لکه های مواد غذائی رنگی مانند آبمیوه زغفران و زرد چوبه خود داری نمائید زیرا نمک موجب تثبیت لکه می شود