حمله ترسناک یک مار غول پیکر به رستوران + عکس

حمله ترسناک یک مار غول پیکر به رستوران + عکس

وقتی یک مار ترسناک و غول پیکر به رستوران حمله می کند

 

ماری بزرگ و غول پیکر مهمان ناخوانده یک رستوران شد. تصاویری که به تازگی منتشر شده است لحظه وحشتناکی از آویزان شدن یک مار غول پیکراز سقف یک رستوران را به تصویر می کشد. مشتریان این رستوران مشغول صرف ناهار بودند؛ ناگهان متوجه این مار غول پیکر می شوند که تلاش می کند با شکافتن سقف وارد رستوران شود.

 

در ابتدا تنها قسمتی از بدن این مار در سقف رستوران قابل مشاهده است اما بعد از اینکه یکی از خدمه رستوران قسمتی از سقف را کنار می زند مشتریان وحشت زده با یک مار غول پیکر آویزان از سقف مواجه می شوند. هنوز مشخص نیست که این فیلم در کجا تهیه شده است. گفتنی است هفته پبش نیز فیلمی از ورود یک مار سمی به یکی از هواپیماهای خطوط هوایی مکزیک منتشر شد که موجب ترس و وحشت مسافران گردید.

حمله ترسناک یک مار غول پیکر به رستوران + عکس

مار غول پیکر

حمله ترسناک یک مار غول پیکر به رستوران + عکس

حمله مار به رستوران

حمله ترسناک یک مار غول پیکر به رستوران + عکس

حضور مار در رستوران

حمله ترسناک یک مار غول پیکر به رستوران + عکس

مار ترسناک و بزرگ

حمله ترسناک یک مار غول پیکر به رستوران + عکس