حکایت جالبی از مدارای پیامبر

مجموعه : داستان

علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از ابن اذینه از زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده اند که حضرت فرمود:

عایشه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله بود که فردی یهودی وارد شد و گفت: «السام علیکم» یعنی مرگ بر شما. پیامبر صلی الله علیه و آله جواب داد «علیکم». سپس فردی دیگر وارد شد و مانند فرد اول گفت و پیامبر نیز به همان صورت جواب داد. سومی وارد شد و مانند دو نفر قبل گفت. پیامبر نیز همان جواب را تکرار کرد.

عایشه خشمناک شد و گفت بر شما باد مرگ، غضب و لعنت خدا ای یهودیان، ای برادران میمون و خوک!

پیامبر به او فرمود:

عایشه! فحش اگر قیافه ای پیدا می کرد، آن قیافه، بد می بود. مدارا هر کجا باشد زینت بخش آن جاست و هر کجا نباشد، سبب زشتی می شود. عایشه گفت: یا رسول الله نشنیدی که گفتند «السام علیکم». پیامبر فرمود: بلی، تو نشنیدی من چگونه به آنها جواب گفتم؟ گفتم: «علیکم»….

اصول کافی، کتاب العِشرة، باب11

پایگاه فرهنگی هنری تکناز