حکایت جالب راه رفتن سگ روی آب

مجموعه : داستان
حکایت جالب راه رفتن سگ روی آب

شكارچی پرنده سگ جدیدی خریده بود، سگی كه ویژگی منحصر به فردی داشت. این سگ میتوانست روی آب راه برود. شكارچی وقتی این را دید نمی توانست باور كند و خیلی مشتاق بود كه این را به دوستانش بگوید. برای همین یكی از دوستانش را به شكار مرغابی در بركه ای آن اطراف دعوت كرد.

 

او و دوستش شكار را شروع كردند و چند مرغابی شكار كردند. بعد به سگش دستور داد كه مرغابی های‌‌ شكار شده را جمع كند. در تمام مدت چند ساعت شكار، سگ روی آب می دوید و مرغابی ها را جمع می كرد. صاحب سگ انتظار داشت دوستش درباره این سگ شگفت انگیز نظری بدهد یا اظهار تعجب كند، اما دوستش چیزی نگفت.

حکایت جالب راه رفتن سگ روی آب

در راه برگشت، او از دوستش پرسید آیا متوجه چیز عجیبی در مورد سگش شده است؟
دوستش پاسخ داد: «آره، در واقع، متوجه چیز غیرمعمولی شدم. سگ تو نمیتواند شنا كند.»

 

شرح حكایت

بعضی از افراد همیشه به ابعاد و نكات منفی توجه دارند. روی وجوه منفی تیم های‌‌ كاری متمركز نشوید. با توجه به جنبه های‌‌ مثبت و نقاط قوت، در كاركنان و تیم های‌‌ كاری ایجاد انگیزه كنید.

برچسب‌ها: ,