حکایت شاخص اقتصادی از دیدگاه شاه عباس

مجموعه : داستان
حکایت شاخص اقتصادی از دیدگاه شاه عباس
 
 
 می گویند:
 
شاه عباس از وزیر خود پرسید:
 
امسال اوضاع اقتصادی كشور چگونه است؟
 
 وزیر گفت: الحمدالله به گونه ای است كه تمام پینه دوزان توانستند به زیارت كعبه روند!
 

شاه عباس گفت:  "نادان! اگر اوضاع مالی مردم خوب بود می بایست كفاشان به مكه می رفتند نه پینه‌دوزان…، چون مردم نمی توانند كفش بخرند ناچار به تعمیرش می پردازند، بررسی كن و علت آن را پیدا نما تا كار را اصلاح كنیم.