حکم قصاص ناپدری صادر شد (+عکس)

مجموعه : مجله خبری
حکم قصاص ناپدری صادر شد (+عکس)
 
در این پرونده عباس متهم است پنجم اردیبهشت سال 89 کودک شش ساله را با ضربه ای به سرش به قتل رسانده است.

پس از گزارش موضوع به ماموران تحقیقات در این زمینه آغاز شد. بررسیهای اولیه حکایت از آن داشت بدن این کودک بارها به وسیله اجسام داغ سوزانده شده و آثار فراوانی از کبودی روی نقاط مختلف بدن وی وجود دارد. گزارش پزشکی قانونی نیز علت مرگ را خونریزی شدید مغزی به خاطر وارد شدن ضربه شدید به سر وی اعلام کرد.

به همین خاطر پرونده‌ای برای این مرگ مشکوک تشکیل شد. در ادامه تحقیقات میدانی ماموران نشان داد دانیال به کرات از سوی ناپدری خود مورد آزار قرار گرفته است .

ادامه تحقیقات حاکی از آن بود که عباس، ناپدری دانیال در قتل وی و صدیقه مادردانیال در این کودک آزاری فجیع شرکت داشته وهر دو از نظر قانونی مجرم هستند. با تکمیل تحقیقات پرونده برای محاکمه به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

در پایان دادگاه هیئت قضات وارد شور شد و عباس را به قصاص محکوم کردند. عباس و صدیقه همچنین به اتهام کودک آزاری به 6 ماه حبس محکوم کردند.

حکم قصاص ناپدری صادر شد (+عکس)

با اعتراض متهمان پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات شعبه 15 دیوان عالی کشور حکم قصاص عباس و شش ماه زندان صدیقه را نقض کردند . اما حکم شش ماه زندان عباس تائید شد.

با نقض حکم پرونده برای رسیدگی به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. صبح دیورز در جلسه دادگاه در حالی برگزار شد که پدر و مادر دانیال در دادگاه حاضر نشده و وکلای خود را به دادگاه فرستادند.

متهم در جلسه دادگاه با تکرار حرف های قبلی خود گفت : من قصد کشتن دانیال را نداشتم و به خاطر فحاشی فقط ضربه ای به صورتش زدم.

پس از آخرین دفاعیات متهم و کیل مدافعش قضات دادگاه وارد شور شده و عباس را به قصاص محکوم کردند. مادر دانیال نیز به جزای نقدی محکوم شد.
 

منبع: mehrnews.com