خانمی که جذاب ترین سرباز دنیا لقب گرفت (عکس)

خانمی که جذاب ترین سرباز دنیا لقب گرفت (عکس)
 
 
تکناز : کاترینا هوج ۲۲ ساله اهل یکی از شهرهای حومه لندن ، یک سرباز زن ارتش انگلیس است که در عراق خدمت کرده است و بصورت نیمه وقت هم بعنوان مدل مشغول بکار است. او در نتیجه یکی از کارهای شجاعانه خود در رابطه با گرفتن یک خرابکار ، موفق به دریافت نشان شجاعت شد. وی در سال ۲۰۱۲ به عنوان ملکه زیبایی انگلیس انتخاب شد و مردم به او جذاب ترین سرباز دنیا لقب داده اند.
 
خانمی که جذاب ترین سرباز دنیا لقب گرفت (عکس)