خانمی که خود را شبیه خون آشام ها کرد !! + عکس

خانمی که خود را شبیه خون آشام ها کرد !! + عکس
واقعا تاسف بار هست که انسانی با خود چنین رفتاری را کند. آیا کمبود معنویت در زندگی این افراد باعث چنین رفتارهای نمی شود ؟!

ماریا خوزه کریستینا،مادر ۴ فرزند،هنرمند تاتو و وکیل سابق است. وی بیش از ۹۰ درصد بدن خود را خالکوبی، سوراخ و برجسته کرده است.
وی بسیار مشهور می باشد و در برنامه های گوناگون تلویزیونی نیز شرکت دارد.
وی بدن خود را با سوراخ کردن و برجستگی های زیر پوستی،خالکوبی ها و تغییر شکل مانند یک خون آشام واقعی کرده است.

خانمی که خود را شبیه خون آشام ها کرد !! + عکس

خانمی که خود را شبیه خون آشام ها کرد !! + عکس

خانمی که خود را شبیه خون آشام ها کرد !! + عکس