خانم ها با این لباس ها لاغرتر به نظر می رسید (عکس)

خانم ها با این لباس ها لاغرتر به نظر می رسید (عکس)
شاید برایتان عجیب باشد ولی دقت در انتخاب لباس و شیوه لباس پوشیدن هر فردی در چگونه به نظر رسیدن او تاثیر بسیار زیادی دارد. طراحان لباس قبلا گفته اند که لباس هایی با راه راه های عمودی و خط سیاه آدم را لاغرتر جلوه می دهد.

 راه راه هایی از پارچه ی سیاه رنگ که در کنارنیم تنه ی این پیراهن طراحی شده است شما را لاغرتر نشان می دهد.
خانم ها با این لباس ها لاغرتر به نظر می رسید (عکس)
 لباسی از جنس ابریشم که آستین هایش مشکی است و به دلیل وجود خط های عمودی مشکی اندام شما را لاغرتر می کند.
خانم ها با این لباس ها لاغرتر به نظر می رسید (عکس)
 در طراحی این لباس در قسمت وسط بلوز از رنگ تیره استفاده شده است و شما را لاغرتر نشان می دهد.
خانم ها با این لباس ها لاغرتر به نظر می رسید (عکس)
 راه های عمودی و تیره این لباس اندام شما را لاغرتر و بلندتر نشان می دهد.
خانم ها با این لباس ها لاغرتر به نظر می رسید (عکس)
 بالاتنه این لباس تیره رنگ و طوری طراحی شده که در قسمت کمر جذب بوده و کمر به پایین آن حالت چین دار دارد.
خانم ها با این لباس ها لاغرتر به نظر می رسید (عکس)
 این تاپ به رنگ سفید که در کناره های آن دو نوار مشکی رنگ و از جنس چرم طراحی شده است. همین رنگ تیره شما را لاغرتر نشان می دهد.
خانم ها با این لباس ها لاغرتر به نظر می رسید (عکس)
 در ترکیب این کاپشن ورزشی با این که از سه رنگ روشن استفاده شده است ولی چون طرح های آن عمودی می باشند شما را لاغرتر نشان می دهد.
خانم ها با این لباس ها لاغرتر به نظر می رسید (عکس)
 در قسمت جلوی این پیراهن یک گلدوزی به رنگ مشکی کار شده است . همچنین آستین های آن هم به رنگ مشکی هستند و در نتیجه شما را لاغرتر از آنچه هستید نشان می دهد.
خانم ها با این لباس ها لاغرتر به نظر می رسید (عکس)
 در قسمت جلوی این تاپ سفید از یک پارچه شل و به رنگ مشکی استفاده شده است در نتیچه شما با پوشیدن این لباس لاغرتر می شوید.
منبع : سیمرغ