خانه ای ویلایی بی‌نیاز از قبض برق و گاز + تصاویر

مجموعه : مجله خبری
خانه ای ویلایی بی‌نیاز از قبض برق و گاز + تصاویر

این خانه ویلایی چوبی در گریت گلن منطقه لسترشر از چند ویژگی کربن صفر از جمله انرژی الکتریکی خورشیدی، سه جداره و ذخیره آب باران برخوردار است. گرمای این خانه بطور کلی با لوله‌های پر آب زیرزمینی تامین می‌شود که با انرژی خورشیدی بدست آمده از پنلهای سقفی گرم می‌شوند.
 
لوله‌های دفن شده در زیر پی خانه در طول تابستان زمین را گرم کرده و این گرما در طول زمستان باقی مانده و خانه را گرم نگه می‌دارد. این خانه پنج خوابه توسط شرکت Caplin Homes طراحی و ساخته شده و همراه دو هکتار زمین است. دولت انگلیس قصد دارد تمام خانه‌ها نوساز را تا سال ۲۰۱۶ کربن صفر کند.

پنلهای خورشیدی روی سقف خانه، هیبریدی هستند چون هم انرژی الکتریکی و هم حرارتی را جمع‌آوری می‌کنند.

دیوارهای خورشیدی می‌توانند هوای تهویه ورودی را از قبل گرم کنند و یک بانک انرژی زمینی با پمپ حرارتی می‌تواند گرما را ذخیره کرده و در زمان کاهش درجه حرارت خانه، آنرا بازیابی کند. پنجره‌های جنوبی سه جداره می‌توانند مدیریت انرژی خانه را در طول زمستان ارتقا بخشند.

تمام این فناوری‌ها با یک سیستم کنترل مرکزی کنترل شده که بر دمای داخلی و خارجی ، میزان انرژی جمع شده توسط پنلهای خورشیدی و سطوح گرما در بانک انرژی زمینی و مخزن آب داغ داخلی نظارت دارد.

خانه ای ویلایی بی‌نیاز از قبض برق و گاز + تصاویر

انتظار می‌رود که خانه خورشیدی به دلیل طراحی انرژی پایین آن تنها نیازمند گرمای بانک انرژی زمینی برای حدود ۱۰ هفته در سال باشد.

خانه ای ویلایی بی‌نیاز از قبض برق و گاز + تصاویر

خانه ای ویلایی بی‌نیاز از قبض برق و گاز + تصاویر