خداحافظی عشقولانه دانشجو با پایان نامه اش (عکس)

خداحافظی عشقولانه دانشجو با پایان نامه اش (عکس)

دانشجویی که پس از چند ماه تلاش و کار کردن بر روی پایان نامه اش نمی توانست از آن دل بکند به صورت بسیار عاشقانه ای با آن خداحافظی کرد.

 

همان طور که هر دانشجوی کارشناسی ارشد می داند، پایان نامه فقط یک مقاله نیست بلکه تجلی فیزیکی چندین ماه زندگی و تلاش یک دانشجوست و در این مدت پیوند نزدیکی بین دانشجو و پایان نامه اش برقرار می شود.

 

موریس وانگاس 26 ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد هوا و فضا و مهندسی مکانیک دانشگاه MIT که دید نمی تواند بدون یک خداحافظی عاشقانه از پایان نامه اش جدا شود، تصمیم گرفت چند عکس عاشقانه با آن بگیرد.

 

وانگاس در این باره می گوید: «تو من را فرد بهتری کردی، وقتی احساس ضعف می کردم من را از میان تمام موانع به جلو هل می دادی، خلق و خوی تو درست مثل من است، ما همیشه در یک صفحه بودیم، امیدوارم دوباره به زودی تو را ببینم، در قسمت منابع آثار آینده روی لباس های فضایی.»

خداحافظی عشقولانه دانشجو با پایان نامه اش (عکس)

دانشجو

خداحافظی عشقولانه دانشجو با پایان نامه اش (عکس)

پایان نامه

خداحافظی عشقولانه دانشجو با پایان نامه اش (عکس)

پایان نامه

خداحافظی عشقولانه دانشجو با پایان نامه اش (عکس)

 

برچسب‌ها: