خدای مهربونم …

مجموعه : عاشقانه

سلام خدای مهربون امشب می خوام یه چیزایی وبگم كه شاید

 

 

 

 

 

كمتر گفته باشم .خدای مهربون  می خوام اینبار برای همه اون چیزایی

 

 

 

 

 

 

 كه بهم ندادی ازشما تشكر كنم واسه همه آرزو هایی كه براورده نكردی

 

 

 

 

 

 

 هم مادی و هم معنوی آخه من كی هستم كه آرزویی داشته باشم….

 

 

 

 

 

 

 

 

خدای نزدیكم!

 

 

 

 

 

 

 

 

خیلی وقت ها فكر می كردم وقتی سلام می كنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما از دستم نا راحت هستید وجوابم ونمی دید اما حالا می فهمم

 

 

 

 

 

 

 نه یه چیز دیگه هست من هر چقدر كه بد باشم باز هم هر وقت سلام می كنم

 

 

 

 

 

 

 

 

شما با مهربونی جواب می دید اما دریغ كه گوش من سنگین شده

 

 

 

 

 

 

ونمی شنوه آره سنگین از گناه !

 

 

 

 

 

خدای رئوف وزیبام قسم به خودتون كه هر چقدر كه این دنیا وآدما

 

 

 

 

 

 

 

 

وزرق وبرقشون اذیتم میكنند هر چقدر نامردی می كنند

 

 

 

 

 

 بیشتر امیدم به شما بسته میشه پس بذارید

 

 

 

 

 

 

 

 

همینطور آزارم بدن بذاریداذیتم كنه این دنیا

 

 

 

 

 

 اونوقته كه من با اشك شوق میام به درگاه شما

 

 

 

 

 

 

 

و عاشقونه ازتون امان می خوام و میگم:

 

 

 

 

 

الهم انی اسئلك الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی الله بقلب سلیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 وبعد سرم ومیندازم پایین وبا امید میگم:

 

 

 

 

 

 

مولای یا مولا انت العزیز واناالذیل 

 

 

 

 

 

                                    وهل یرحم الذلیل الا العزیز