خرابکاری عجیب 70 نوجوان تنها در ۲۰ دقیقه ! (+عکس)

مجموعه : مجله خبری
خرابکاری عجیب 70 نوجوان تنها در ۲۰ دقیقه ! (+عکس)
بیش از 70 نوجوان روس در بزرگترین خرابکاری صنعتی راه آهن، با متوقف کردن یک قطار در ایستگاه میچورینتس، در عرض 20 دقیقه آنرا رنگ کردند و روی آن نقاشی خیابانی کشیدند.

کانال تلویزیونی مسکو 24 این کار 70 نوجوان را بزرگترین خرابکاری در تاریخ راه آهن روسیه نامید که در شب هنگام رخ داد و قطار در حالی که اندک مسافری داشت، توسط خرابکاران متوقف شد.

برخی از نوجوانان با قطع تماس اضطراری قطار و هر نوع علائم هشدار سعی کردند ارتباط قطار با مرکز قطع شود و بعد در عرض 20 دقیقه قطار را به سبک نقاشی های خیابانی رنگ کردند.

سپس به طرف منطقه ای بنام نووپرهدلکینو فرار کردند. پلیس برای مظنونان فراری پرونده باز کرده و به اتهام وندالایز یا خرابکاری صنعتی تحت تعقیب قرار گرفته اند. اگر مظنونین بازداشت شوند باید هزینه تعمیر دوباره سطح قطار را بپردازند.

بعدا کارگران ساعتها وقت صرف پاک کردن نقاشی ها کردند.

خرابکاری عجیب 70 نوجوان تنها در ۲۰ دقیقه ! (+عکس)

خرابکاری عجیب 70 نوجوان تنها در ۲۰ دقیقه ! (+عکس)

خرابکاری عجیب 70 نوجوان تنها در ۲۰ دقیقه ! (+عکس)

خرابکاری عجیب 70 نوجوان تنها در ۲۰ دقیقه ! (+عکس)

 
 
منبع : خبر آنلاین