خرافاتهای جالب

مبحث زیر همونطوری که از اسمش پیداست ، هیچگونه پایه و اساس  منطقی ،علمی و مذهبی نداره و فقط به درد سرگرمی میخوره . از همه ی کسانی که این بخش رو میخونن انتظار دارم که این مطلب رو فراموش نکنن : ما اشرف مخلوقاتیم و باید از همه چیز به عنوان سرگرمی استفاده کنیم. اما اجازه ندیم که کسی یا چیزی از ما به عنوان سرگرمی استفاده کنه.گر صف قافله ی عشق ز  نزدم برود ، آخر باش        می  به کامم خوش و صد سال مرا ساغر باش

مرغک زار  دلم ،  بر سر کویت    چو نشست          تیر عشقت    دو پرش کوفت    ز  بهرم پر باش

*********

همدل و همنفسی نیست خدایا چه کنم؟     همرهم جز تو کسی نیست   خدایا چه کنم ؟

    از غم چرخ بلا    ناله سپردم     به نسیم         دست فریاد  رسی نیست     خدایا چه کنم؟