خروسی که بدون سر زنده ماند + تصاویر

خروسی که بدون سر زنده ماند + تصاویر
جریان اتفاق فوق به سال 1945 میلادی برمی گردد، جاییکه مایک اولسن پس از بریدن سر یک مرغ برای خوردن آن با اتفاق حیرت آوری روبرو شد.

به گزارش تکناز ، اولسن پس از بریدن سر مرغ متوجه آن شد که حیوان مورد نظر کماکان زنده است و پس از نشان دادن حیوان فوق به یک دامپزشک مشخص شد که مرغ فوق به دلیل عدم خونریزی زنده مانده است که البته وقوع چنین اتفاقی پزشکان آن زمان را به حیرت واداشته است.

خروسی که بدون سر زنده ماند + تصاویر

خروسی که بدون سر زنده ماند + تصاویر