خروس شکمو گوشواره این زن را بلعید (عکس)

خروس شکمو گوشواره این زن را بلعید (عکس)

رادیوگرافی نشان داد که گوشواره 1000 پوندی این خانم در سنگدان حیوان گیر کرده است و حتی داروهای مسهل و ملین هم نتوانست باعث خارج شدن آن از بدن حیوان شود.

 

خانم بدشانسی که خروس خانگی اش گوشواره جواهرش را بلعیده است مجبور است تا زمان مرگ او برای دوباره دیدن جواهر گرانبهایش صبر کند.

 

این خروس بازیگوش هنگامیکه روی شانه صاحب خود خانم ” کارلی لنون” نشسته بود در یک حرکت سریع گوشواره او را بلعیده است!

 

اکنون این زن مجبور است برای دوباره داشتن این گوشواره الماس که هدیه شوهرش به اوست 8 سال صبر کند.

 

خروس شکمو گوشواره این زن را بلعید (عکس)

 

به گفته دامپزشکان این گوشواره در معده این خروس  8 ماهه گیر کرده است و خارج نمی شود.

خانم کارلی در این باره گفته است: به گفته دامپزشک می توان این گوشواره را با یک عمل جراحی از معده حیوان خارج کرد اما امکان زیادی دارد که این خروس بمیرد و از آنجایی که دختر 6 ساله ام به شدت به این حیوان خانگی علاقه مند می باشد نگرانم که با کشته شدن این حیوان او دچار بحران روحی شود بنابراین تصمیم گرفتم تا مردن او صبر کنم.

 

این نوع خروس عمر طولانی دارد و امکان دارد این خانواده مجبور شوند زمان بیشتری را صبر کنند تا این خروس به مرگ طبیعی بمیرد.

 

رادیوگرافی نشان داد که گوشواره 1000 پوندی این خانم در سنگدان حیوان گیر کرده است و حتی داروهای مسهل و ملین هم نتوانست باعث خارج شدن آن از بدن حیوان شود.

خروس شکمو گوشواره این زن را بلعید (عکس)

دامپزشکی که به این خانواده مشاوره می دهد می گوید امکان دارد در طی این 8 سال در اثر عمل هاضمه و چیزهایی که این حیوان می خورد آسیب جدی به پلاتین و الماس گوشواره وارد شود.

 

با این حال این خانواده عجیب همچنان اصرار دارند تا مردن حیوان به مرگ طبیعی برای دستیابی به گوشواره صبر کنند.